Radio

Radio – Thứ 7 ngày 04/4/2020

Chương trình Radio TGP Hà Nội phát lúc 20h00 thứ Bảy hàng tuần gồm có: Tin Tổng Giáo phận tuần qua; Tin Mừng Chúa nhật; Suy niệm; Hạnh các thánh.

Radio – Thứ 7 ngày 28/3/2020

Chương trình Radio TGP Hà Nội phát lúc 20h00 thứ Bảy hàng tuần gồm có: Tin Tổng Giáo phận tuần qua; Tin Mừng Chúa nhật; Suy niệm; Hạnh các thánh.

Radio – Thứ 7 ngày 21/3/2020

Chương trình Radio TGP Hà Nội phát lúc 20h00 thứ Bảy hàng tuần gồm có: Tin Tổng Giáo phận tuần qua; Tin Mừng Chúa nhật; Suy niệm; Hạnh các thánh.

Radio – Thứ 7 ngày 14/3/2020

Chương trình Radio TGP Hà Nội phát lúc 20h00 thứ Bảy hàng tuần gồm có: Tin Tổng Giáo phận tuần qua; Tin Mừng Chúa nhật; Suy niệm; Hạnh các thánh.

Radio – Thứ 4 ngày 11/3/2020

Radio TGP Hà Nội thứ 4 hàng tuần: Thời sự giáo hội hoàn vũ; Sống đức tin; Đề tài Nên thánh; Phút cầu nguyện.

Radio – Thứ 7 ngày 07/3/2020

Chương trình Radio TGP Hà Nội phát lúc 20h00 thứ Bảy hàng tuần gồm có: Tin Tổng Giáo phận tuần qua; Tin Mừng Chúa nhật; Suy niệm; Hạnh các thánh.

Radio – Thứ 4 ngày 04-3-2020

Radio TGP Hà Nội thứ 4 hàng tuần: Thời sự giáo hội hoàn vũ; Sống đức tin; Đề tài Nên thánh; Phút cầu nguyện.

Radio – Thứ 7 ngày 29/02/2020

Chương trình Radio TGP Hà nội phát lúc 20h00 thứ Bảy hàng tuần gồm có: Tin Tổng Giáo phận tuần qua; Tin Mừng Chúa nhật; Suy niệm; Hạnh các thánh.

Scroll to Top