BÀI VIẾT MỚI

Mẻ cá lạ nơi mạng xã hội

Mạng xã hội cũng chính là nơi nước sâu của thời đại mới, nơi mà Chúa đã kêu gọi chúng ta hãy can đảm ra chỗ nước sâu mà thả lưới.

Chay tịnh internet

Chay tịnh internet, chay tịnh các phương tiện truyền thông kỹ thuật số, là để “giải độc tinh thần”, để thiết lập lại sự tự chủ, có nghĩa là để tìm lại chính mình.

Một buổi dạy giáo lý hôn nhân

Chiều nay, Tôi dạy giáo lý hôn nhân cả buổi chiều. Tôi không chuẩn bị giáo án. Tôi dạy theo sự gợi hứng của Chúa Thánh Thần. Tôi chia sẻ cho lớp giáo lý hôn nhân 5 đề tài:

Lên đầu trang