BÀI VIẾT MỚI

Chay tịnh internet

Chay tịnh internet, chay tịnh các phương tiện truyền thông kỹ thuật số, là để “giải độc tinh thần”, để thiết lập lại sự tự chủ, có nghĩa là để tìm lại chính mình.

Một buổi dạy giáo lý hôn nhân

Chiều nay, Tôi dạy giáo lý hôn nhân cả buổi chiều. Tôi không chuẩn bị giáo án. Tôi dạy theo sự gợi hứng của Chúa Thánh Thần. Tôi chia sẻ cho lớp giáo lý hôn nhân 5 đề tài:

Ngày thứ tư lễ Tro của tôi

Mùa chay đã về, tôi đã trải qua một ngày thứ tư lễ tro như thế đó. Còn bạn, bạn đã làm gì trong ngày thứ tư lễ tro? Bạn sẽ làm gì trong mùa Chay thánh này?

Lên đầu trang