BÀI VIẾT MỚI

Một buổi dạy giáo lý hôn nhân

Chiều nay, Tôi dạy giáo lý hôn nhân cả buổi chiều. Tôi không chuẩn bị giáo án. Tôi dạy theo sự gợi hứng của Chúa Thánh Thần. Tôi chia sẻ cho lớp giáo lý hôn nhân 5 đề tài:

Ngày thứ tư lễ Tro của tôi

Mùa chay đã về, tôi đã trải qua một ngày thứ tư lễ tro như thế đó. Còn bạn, bạn đã làm gì trong ngày thứ tư lễ tro? Bạn sẽ làm gì trong mùa Chay thánh này?

Những câu chuyện hay

Thiên Chúa không tạo nên chúng ta để diễn vai nạn nhân trong câu chuyện của chính mình. Ngài sáng tạo bạn để chiến thắng

Lên đầu trang