BÀI VIẾT MỚI

Sao mai

Cũng trên con đường ấy mỗi lần đi chợ sáng hay mỗi lần đi lễ sáng, tôi chẳng bao giờ quên nhìn lên ánh sao sáng ngời ấy

Nếu chỉ còn một ngày để sống

Nếu chỉ còn một ngày để sống, tôi sẽ làm gì? Câu trả lời còn tùy vào ngày đó đang ở thời điểm nào và tôi có biết được chính xác ngày tôi ra đi hay không.

Mẻ cá lạ nơi mạng xã hội

Mạng xã hội cũng chính là nơi nước sâu của thời đại mới, nơi mà Chúa đã kêu gọi chúng ta hãy can đảm ra chỗ nước sâu mà thả lưới.

Lên đầu trang