Thiếu Nhi

1

Thiếu nhi Tổng Giáo Phận Hà Nội hành hương Năm Thánh 2010

Trong hai ngày, 11 và 12 tháng 12 năm 2010, đại diện các em thiếu nhi thuộc TGP Hà Nội đã tham dự chương trình hành hương năm thánh 2010 tại Giáo xứ Sở Kiện, Hà Nội. Bắt đầu từ trưa ngày 11, các em thiếu nhi từ các giáo hạt thuộc TGP Hà Nội đã có mặt đầy …

Thiếu nhi Tổng Giáo Phận Hà Nội hành hương Năm Thánh 2010 Đọc tiếp »

Scroll to Top