Tranh tô màu

Tranh tô màu – Chúa Nhật II Mùa Chay A

“Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê lên một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lội như mặt trời, và y phục Người trở nên trằng tinh như ánh sáng” (Mt 17, 1-2)

Tranh tô màu – Chúa nhật VI TN A

Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngon sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5, 17)

Tranh – Chúa nhật 3 mùa Vọng năm A

Đức Giê-su trả lời môn đệ ông Gioan: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng .” (Mt 11, 4-5)

Scroll to Top