Thông báo mới nhận

Thông báo: Lễ truyền thống Giáo Lý viên Tổng Giáo phận Hà Nội năm 2024

TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI
        BAN GIÁO LÝ

Kính thưa quý Cha Quản hạt, Quý Cha phụ trách Giáo lý các giáo hạt và quý Cha,

Được sự chấp thuận và khích lệ của Đức Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên, Ban Giáo Lý chúng con xin trân trọng kính báo về ngày lễ truyền thống Giáo Lý viên Tổng Giáo phận năm 2024 như sau:

1. Mục đích

– Hiệp thông với Chúa và gặp gỡ anh chị em Giáo Lý viên trong Tổng Giáo phận

– Hun đúc và đẩy mạnh tinh thần hăng say của Giáo Lý viên trong việc sống hiệp hành nơi ơn gọi và sứ mạng

2. Chủ đề

Giáo Lý viên sống hiệp hành – Canh tân đời sống đức tin

3. Thời gian và địa điểm

– Từ 13h00 đến 21h00, ngày 08 tháng 4 năm 2024

– Tại Giáo xứ Bái Xuyên

4. Thành phần tham dự

Toàn thể Giáo lý viên và Huynh trưởng Tổng Giáo phận Hà Nội

5. Ban Tổ chức

Ban Giáo lý Tổng Giáo phận Hà Nội và Giáo xứ Bái Xuyên

6. Diễn tiến chương trình

13h00 – 13h30: Đón tiếp, ghi danh

13h30 – 14h00: Khởi động

14h00 – 14h45: Cha Giu-se Vũ Công Viện chia sẻ

15h00 – 15h45: Giờ hội thảo theo giáo hạt – Cha Đặc trách giáo hạt

16h00 – 16h45: Đức Tổng Giám mục Giu-se huấn giáo

17h00 – 18h00: Thánh lễ mừng quan thầy

18h15: Sau phép lành, nghi thức sai đi

18h30 – 19h00: Ăn tối

19h30 – 2100: Hoan ca tạ ơn

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2024

T/m. Ủy ban Giáo Lý TGP Hà Nội
Lm. Giu-se Vũ Quang Học

Lên đầu trang