Các Thông Báo Khác

Chương trình tổng quát mừng 185 năm tử đạo Cha Thánh Phê-rô Lê Tùy

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT MỪNG 185 NĂM TỬ ĐẠO CHA THÁNH PHÊRÔ LÊ TUỲ  (Ngày 10 & 11 tháng 10 năm 2018) ………………… Thứ Tư, ngày 10 tháng 10 năm 2018 * 7h00: Đặt Hòm Xương Thánh Để Cộng Đoàn Hôn Kính (cộng đoàn hôn kính cho đến trước giờ lễ của ngày hôm sau) …

Chương trình tổng quát mừng 185 năm tử đạo Cha Thánh Phê-rô Lê Tùy Đọc tiếp »

thongbao_DHYThuan

Thông báo của Toà TGM Huế về tiến trình Phong Á thánh và Hiển thánh cho ĐHY F.X. Nguyễn Văn Thuận

WHĐ (24.01.2012) – Tiếp theo Thông báo của các Tòa Tổng giám mục TP.HCM, Tòa Giám mục Nha Trang và Tòa Tổng giám mục Hà Nội về tiến trình phong Á thánh và Hiển thánh cho Vị Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Tòa Tổng giám mục Huế đã ra Thông báo đề …

Thông báo của Toà TGM Huế về tiến trình Phong Á thánh và Hiển thánh cho ĐHY F.X. Nguyễn Văn Thuận Đọc tiếp »

Scroll to Top