Tin tổng hợp

Tin tổng hợp TGP Hà Nội tháng 02/2022

Điểm lại những hoạt động nổi bật diễn ra tại TGP Hà Nội trong tháng qua: Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên thăm mục vụ miền Hòa Bình; Hội thảo tiền công nghị dành cho tu sĩ và giới trẻ;…

Tin tổng hợp TGP Hà Nội tháng 4/2021

Cùng điểm lại những hoạt động nổi bật đã diễn ra tại Tổng Giáo Phận (TGP) Hà Nội trong tháng 4/2021: Thánh lễ Truyền Dầu tại giáo xứ Bút Đông; Đức TGM Giuse chủ sự Đại lễ Phục Sinh 2021; Thánh lễ tạ ơn công bố thành lập tân giáo xứ

Scroll to Top