Tin tổng hợp

Tin tổng hợp TGP Hà Nội tháng 5/2022

Tháng Năm, tháng đặc biệt Giáo hội dành riêng để mừng kính Mẹ Maria. Hòa chung trong dòng chảy ấy, tại Tổng Giáo Phận (TGP) Hà Nội đã diễn ra những hoạt động đáng chú ý sau…

Tin tổng hợp TGP Hà Nội tháng 02/2022

Điểm lại những hoạt động nổi bật diễn ra tại TGP Hà Nội trong tháng qua: Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên thăm mục vụ miền Hòa Bình; Hội thảo tiền công nghị dành cho tu sĩ và giới trẻ;…

Tin tổng hợp TGP Hà Nội tháng 4/2021

Cùng điểm lại những hoạt động nổi bật đã diễn ra tại Tổng Giáo Phận (TGP) Hà Nội trong tháng 4/2021: Thánh lễ Truyền Dầu tại giáo xứ Bút Đông; Đức TGM Giuse chủ sự Đại lễ Phục Sinh 2021; Thánh lễ tạ ơn công bố thành lập tân giáo xứ

Scroll to Top