Công nghị TGP Hà Nội

“Gìn giữ và xây dựng cơ sở vật chất” – Hội thảo Tiền Công nghị của Ủy ban Xây dựng

Nằm trong tiến trình tiền Công nghị Tổng Giáo Phận (TGP) Hà Nội, buổi hội lần thứ 15 do Ủy ban Xây dựng tổ chức đã được diễn ra tại giáo xứ Tân Độ vào lúc 8h00, thứ Bảy ngày 25/6/2022 với chủ đề “Gìn giữ và xây dựng cơ sở vật chất”.

Hội thảo Giáo dục: Công cuộc đào tạo linh mục hôm nay 

“Công cuộc đào tạo Linh mục hôm nay” là chủ đề của buổi hội thảo Tiền công nghị lần thứ 14, do Uỷ ban Giáo dục Tổng Giáo Phận (TGP) Hà Nội tổ chức. Buổi hội thảo được diễn ra vào thứ Bảy ngày 18/6/2022 tại Toà Tổng Giám Mục (TGM) Hà Nội. Hiện diện trong …

Hội thảo Giáo dục: Công cuộc đào tạo linh mục hôm nay  Đọc tiếp »

Scroll to Top