Công nghị TGP Hà Nội

Hội thảo Tiền Công Nghị Ủy ban Thiếu nhi: “Các con là hiện tại của Thiên Chúa”

Buổi hội thảo của Ủy ban Thiếu nhi – TGP Hà Nội – đã được diễn ra tại giáo xứ Bằng Sở vào lúc 8h00, thứ Bảy ngày 27/8/2022 với chủ đề: “Các con là hiện tại của Thiên Chúa”.

Hội thảo Tiền Công Nghị Ủy ban Thiếu nhi: “Các con là hiện tại của Thiên Chúa” Đọc tiếp »

Hội thảo Ủy ban Mục vụ Hôn nhân và Gia đình: Xây dựng quy chế hoạt động

Hội thảo tiền công nghị lần thứ 17 do Ủy ban Mục vụ Hôn nhân và Gia đình tổ chức đã diễn ra tại Hội trường nhà C trong khuôn viên Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội vào lúc 8h00, thứ Bảy ngày 30/7/2022.

Hội thảo Ủy ban Mục vụ Hôn nhân và Gia đình: Xây dựng quy chế hoạt động Đọc tiếp »

“Giáo lý viên và gia đình trong việc dạy và học giáo lý” – Hội thảo tiền công nghị Ủy ban Giáo lý

Buổi hội thảo lần thứ 16 của Ủy ban Giáo lý đã được tổ chức tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội với chủ đề “Giáo lý viên và gia đình trong việc dạy và học giáo lý”

“Giáo lý viên và gia đình trong việc dạy và học giáo lý” – Hội thảo tiền công nghị Ủy ban Giáo lý Đọc tiếp »

“Gìn giữ và xây dựng cơ sở vật chất” – Hội thảo Tiền Công nghị của Ủy ban Xây dựng

Nằm trong tiến trình tiền Công nghị Tổng Giáo Phận (TGP) Hà Nội, buổi hội lần thứ 15 do Ủy ban Xây dựng tổ chức đã được diễn ra tại giáo xứ Tân Độ vào lúc 8h00, thứ Bảy ngày 25/6/2022 với chủ đề “Gìn giữ và xây dựng cơ sở vật chất”.

“Gìn giữ và xây dựng cơ sở vật chất” – Hội thảo Tiền Công nghị của Ủy ban Xây dựng Đọc tiếp »

“Hội đoàn trong đời sống Đức tin”- Hội thảo Tiền Công nghị tại giáo xứ Mỹ Thượng

Buổi hội thảo thứ 13 nằm trong tiến trình tiền Công nghị Tổng Giáo Phận do Ủy ban Giáo dân tổ chức với chủ đề “Hội đoàn trong đời sống Đức tin”. Hội thảo được diễn ra tại giáo xứ Mỹ Thượng vào lúc 8h00, thứ Bảy ngày 11/6/2022.

“Hội đoàn trong đời sống Đức tin”- Hội thảo Tiền Công nghị tại giáo xứ Mỹ Thượng Đọc tiếp »

Scroll to Top