Các Giáo Xứ

Giáo họ Nhà Tòa – Giáo xứ Cát Lại

GIÁO HỌ NHÀ TÒA Giáo xứ Cát Lại Thuộc giáo hạt Lý Nhân Địa chỉ: Bình Lục, Hà Nam Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: Linh mục chính xứ: Giuse Đào Bá Thuyết

Giáo điểm Xóm Trại – Giáo xứ Bút Sơn

GIÁO ĐIỂM XÓM TRẠI Giáo xứ Bút Sơn Thuộc giáo hạt Lý Nhân Địa chỉ: Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy:  Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: nhân danh Linh mục chính xứ: Antôn Trần Văn Mạnh 

Giáo họ Hồng Sơn – Giáo xứ Bút Sơn

GIÁO HỌ HỒNG SƠN Giáo xứ Bút Sơn Thuộc giáo hạt Lý Nhân Địa chỉ: Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy:  Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: nhân danh Linh mục chính xứ: Antôn Trần Văn Mạnh 

Giáo họ Ninh Phú – Giáo xứ Sở Kiện

GIÁO HỌ NINH PHÚ Giáo xứ Sở Kiện Thuộc giáo hạt Phủ Lý Địa chỉ: Sở Kiện, Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 1.284 nhân danh Linh mục chính xứ: Antôn Trần Quang Tiến Linh mục phó xứ: Lm. Giuse …

Giáo họ Ninh Phú – Giáo xứ Sở Kiện Đọc tiếp »

Giáo họ Thuần Lương – Giáo xứ An Hòa

GIÁO HỌ THUẦN LƯƠNG Giáo xứ An Hòa Thuộc giáo hạt Thanh Oai Địa chỉ: Thuần Lương, Chương Mỹ, Hà Nội Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: nhân danh Linh mục quản nhiệm: Giuse Phạm Đức Văn

Giáo họ Đồng Tâm – Giáo xứ Vụ Bản

GIÁO HỌ ĐỒNG TÂM Giáo xứ Vụ Bản Thuộc giáo hạt Thanh Oai Địa chỉ: Đồng Tâm, Thượng Cốc, Lạc Sơn, Hòa Bình Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 112 nhân danh Linh mục chính xứ: Phanxicô Xaviê Trần Văn Liên

Giáo họ Bình Tân – Giáo xứ Mường Tre

GIÁO HỌ BÌNH TÂN Giáo xứ Mường Tre Thuộc Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình Địa chỉ: Bình Tân, Nam Thượng, Kim Bôi, Hòa Bình Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy:  Nhà thờ tước hiệu  Tổng số giáo dân:  Linh mục chính xứ: Gioan B. Lê Xuân Tuyến * Các bài viết liên quan đến …

Giáo họ Bình Tân – Giáo xứ Mường Tre Đọc tiếp »

Giáo họ Văn Nội – Giáo xứ Thanh Lãm

GIÁO HỌ VĂN NỘI Giáo xứ Thanh Lãm Thuộc giáo hạt Thanh Oai Địa chỉ: Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Tước hiệu nhà thờ ….. hoàn thành năm ….. Số giáo dân: 130 nhân danh Linh mục quản nhiệm: Phêrô Trần Văn Việt Linh mục phó thường trực: Gioan Nguyễn Trọng Viên

Giáo xứ Thanh Lãm

GIÁO XỨ THANH LÃM Thuộc giáo hạt Thanh Oai Địa chỉ: Tổ 2, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: 18/11/2021 Quan thầy: Nhà thờ xây dựng năm Số giáo dân: 580 nhân danh Linh mục quản nhiệm: Phêrô Trần Văn Việt Linh mục phó xứ thường trực: Gioan Nguyễn …

Giáo xứ Thanh Lãm Đọc tiếp »

Giáo họ Lệ Thủy – Giáo xứ Vạn Xá

GIÁO HỌ LỆ THỦY Giáo xứ Vạn Xá Thuộc giáo hạt Lý Nhân Địa chỉ: Thủy Cơ, Duy Tiên, Hà Nam Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Tước hiệu nhà thờ ….. hoàn thành năm ….. Số giáo dân: 230 nhân danh Linh mục quản nhiệm: Gioan Baotixita Nguyễn Văn Chiến

Giáo xứ Như Thức

GIÁO XỨ NHƯ THỨC Thuộc Giáo hạt Nam Định Địa chỉ: Xóm 8, Mỹ Thắng, Mỹ Lộc, Nam Định Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Đức Maria Hồn Xác Lên Trời (15/8) Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân toàn xứ: 980 nhân danh Linh mục chính xứ: Antôn …

Giáo xứ Như Thức Đọc tiếp »

Scroll to Top