Giáo xứ Nam Định: “Nhớ về người cha”

Thứ sáu, ngày mùng 9 tháng 9 vừa qua, Đức Cha Lorenso – Đức cha quê hương, cũng là nghĩa tử của Đức Cha cố Phaolo, cùng với quý cha, quý sơ và cộng đoàn giáo xứ Nam Định đã nhớ về Đức Cha Phaolo đáng kính trong thánh lễ giỗ cầu nguyện cho Ngài.