Các Giáo Xứ

Giáo xứ Phúc Lâm

GIÁO XỨ PHÚC LÂM Thuộc giáo hạt Thanh Oai Địa chỉ: Phúc Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: năm 1953 Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu: Số giáo dân toàn xứ: 1729 nhân danh Linh mục quản xứ: Giuse Nguyễn Văn Thoan Linh mục phó xứ thường trực: Fx. Nguyễn Văn Xuân …

Giáo xứ Phúc Lâm Đọc tiếp »

Giáo xứ Phú Ốc

GIÁO XỨ PHÚ ỐC Thuộc giáo hạt Nam Định Địa chỉ: Phú Ốc, Lộc Hòa, Nam Định Thành lập: Quan thầy: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (08/10) Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm 2000 Số giáo dân: 1078 nhân danh Linh mục chính xứ: Phanxicô X. Nguyễn Quốc Huy Linh mục phó …

Giáo xứ Phú Ốc Đọc tiếp »

Giáo xứ Phú Mỹ

GIÁO XỨ PHÚ MỸ Thuộc giáo hạt Phú Xuyên Địa chỉ: Phú Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: năm 1828 Quan thầy: Đức Mẹ Mân Côi (06/10) Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân toàn xứ: 2.656 nhân danh Linh mục chính xứ: Gioan Nguyễn Văn Hân …

Giáo xứ Phú Mỹ Đọc tiếp »

Giáo xứ Phú Đa

GIÁO XỨ PHÚ ĐA Thuộc giáo hạt Lý Nhân Địa chỉ: Phú Đa, Công Lý, Lý Nhân, Hà Nam Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Đức Mẹ Mân Côi, mừng lễ quan thầy vào 7/10. Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân toàn xứ: 4382 nhân danh Linh mục …

Giáo xứ Phú Đa Đọc tiếp »

Giáo xứ Lập Thành

GIÁO XỨ LẬP THÀNH Thuộc giáo hạt Nam Định Địa chỉ: Lập Thành, Hợp Hưng, Vụ Bản, Nam Định Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Thánh Tâm Chúa Giêsu Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 476 nhân danh Linh mục chính xứ: Giuse Nguyễn Văn Hy Văn bản …

Giáo xứ Lập Thành Đọc tiếp »

Giáo xứ Hà Thao

GIÁO XỨ HÀ THAO Thuộc giáo hạt Phú Xuyên Địa chỉ: Hà Thao, Sơn Hà, Phú Xuyên, Hà Nội Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: năm 1930 – 1936 Quan thầy: Thánh Phêrô và Phao lô (29/6) Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân toàn xứ: 1982 nhân danh Linh mục quản …

Giáo xứ Hà Thao Đọc tiếp »

Giáo xứ Gò Mu

GIÁO XỨ GÒ MU  Thuộc giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình Địa chỉ: Thôn Gò Mu, xã Thanh Lương, Kim Bôi, Hoà Bình Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: năm 1933 Quan thầy: Thánh Phaolô Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 1182 nhân danh Linh mục chính xứ: Giuse …

Giáo xứ Gò Mu Đọc tiếp »

Giáo xứ Tường Loan

GIÁO XỨ TƯỜNG LOAN Thuộc: giáo hạt Nam Định Địa chỉ: Tường Loan, Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: năm 1960 Quan thầy: Đức Mẹ Mân Côi (06/10) Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân trong toàn xứ: 1188 nhân danh Linh mục chính xứ: …

Giáo xứ Tường Loan Đọc tiếp »

Giáo xứ Đồng Gianh

GIÁO XỨ ĐỒNG GIANH Thuộc giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình Địa chỉ: Đồng Gianh, Phú Thành, huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: năm 1907 Quan thầy: Đức Mẹ Mân Côi (06/10) Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân toàn xứ: 2100 nhân danh Linh …

Giáo xứ Đồng Gianh Đọc tiếp »

Giáo xứ Đồng Chiêm

GIÁO XỨ ĐỒNG CHIÊM  Thuộc giáo hạt Thanh Oai Địa chỉ: Đồng Chiêm, An Phú, Mỹ Đức, Hà Nội Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Mẹ Thiên Chúa Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân toàn xứ: 4318 nhân danh Linh mục chính xứ: Giuse Nguyễn Văn Ngọc Linh …

Giáo xứ Đồng Chiêm Đọc tiếp »

Giáo xứ Công Xá

GIÁO XỨ CÔNG XÁ Thuộc giáo hạt Lý Nhân Địa chỉ: Công Xá, Đồng Lý, Lý Nhân, Hà Nam Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Gioan Baotixita Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân toàn xứ: 3354 nhân danh Linh mục chính xứ: Phaolô Nguyễn Huy Trình Linh mục …

Giáo xứ Công Xá Đọc tiếp »

Giáo xứ Bình Cách

GIÁO XỨ BÌNH CÁCHNhà thờ giáo xứ Bình Cách năm 2008 Thuộc giáo hạt Nam Định Địa chỉ: Thôn Bình Thượng, Yên Thọ, Ý Yên, Nam Định Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: thánh Giuse (19/03) Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm 1940 Số giáo dân toàn xứ: 2.400 nhân danh Linh mục …

Giáo xứ Bình Cách Đọc tiếp »

Scroll to Top