Linh Mục Đoàn

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hinh

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hinh Phó xứ Bái Xuyên Lễ quan thầy: Thụ Phong linh mục: 30/3/2016 ĐC: Giáo xứ Bái Xuyên, Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội

Lm. Phanxico Xavie Vũ Đức Văn

Lm. Phanxico Xavie Vũ Đức Văn Hưu dưỡng Sinh năm: 1944 Lễ quan thầy: 03/12 Thụ phong linh mục: 26/06/1977 Đ/c: Nhà thờ giáo họ Phú Lư (giáo xứ Cao Đường) – Chân Lý – Lý Nhân – Hà Nam

Hung 3

Lm. Giuse Nguyễn Quốc Hùng

Lm. Giuse Nguyễn Quốc Hùng Giảng viên Đại Chủng Viện Hà Nội Sinh năm 1971 Lễ quan thầy: 19/03 Thụ phong linh mục: 22/12/2003 Đc: 40 Phố Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Qua đời: 04/7/2018

Lm. Giacôbê Nguyễn Văn Tập

Lm. Giacôbê Nguyễn Văn Tập Nghỉ hưu Sinh năm: 1950 Lễ quan thầy: 25/07 Thụ phong linh mục: 21/09/1995 Đ/c: Áng Thượng, Lê Thanh, Mỹ Đức  Ha nội

Linh mục đoàn Tổng Giáo Phận Hà Nội – Năm 2020

(Danh sách các linh mục của TGP Hà Nội – Từ năm 1835 đến năm 2009) (Lưu ý: Để biết thêm thông tin của Linh mục nào, chọn tên của Linh mục cần biết) Lm. Giuse Vũ Đức An Giảng viên Đại Chủng Viện Hà Nội Lm. Giuse Nguyễn Văn BanChính xứ Bình Cách Lm. Phao-lô …

Linh mục đoàn Tổng Giáo Phận Hà Nội – Năm 2020 Đọc tiếp »

Scroll to Top