Tư Liệu

Hướng dẫn mục vụ thánh nhạc 12

“Theo truyền thống La-tinh, chính đôi hôn phối, với tư cách là các tác viên của ân sủng của Đức Kitô, tự trao ban Bí tích Hôn phối cho nhau, khi bày tỏ sự ưng thuận kết hôn trước mặt Hội Thánh.”

Hướng dẫn mục vụ thánh nhạc 10

Phụng vụ Lời Chúa gồm các Bài đọc và Đáp ca lấy từ Kinh Thánh. Bằng việc đón nhận Lời Chúa với cả tâm trí và hát đáp lại Lời Chúa, “cộng đoàn làm cho Lời Chúa thành của mình.”

Scroll to Top