Tư Liệu

Thư mục vụ mùa Phục sinh 2023

Trong niềm vui mừng hân hoan của Đại lễ Phục sinh và của Mùa Phục sinh, với ước mong mỗi chúng ta được gặp gỡ Đấng đã từ cõi chết sống lại, nguyện xin Chúa ban cho chúng ta tràn đầy ân sủng và niềm vui.

Thư mục vụ mùa Chay năm 2023

Một cách cụ thể, tôi tha thiết kêu mời quý Cha, quý nam nữ Tu sĩ và tất cả Anh Chị Em nỗ lực tìm gặp Đức Giêsu được trình bày trong Tin Mừng thánh Matthêu.

Scroll to Top