Tư liệu lịch sử

logo_duc_hy_khue

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc các xứ dâng mình cho Trái Tim Mẹ – Ngày 02/7/1959

Về việc các xứ dâng mình cho Trái Tim Mẹ vào ngày 22 tháng 8 năm 1959, trong thông cáo ra ngày 02/7/1959, Bề trên Giáo phận mời gọi và khuyên các giáo hữu hết lòng sùng kính Trái tim Đức Mẹ, và ăn ở xứng người đã dâng mình cho Trái tim Mẹ, cho đáng …

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc các xứ dâng mình cho Trái Tim Mẹ – Ngày 02/7/1959 Đọc tiếp »

Thư chung về việc lập hội giúp việc giảng đạo năm 1924

Hội Trợ giúp việc truyền giáo do chị Pauline Jaricot sáng lập năm 1822 và hiện nay vẫn đang hoạt động mạnh mẽ trên toàn thế giới, là hội đứng đầu trong số bốn Hội Giáo hoàng truyền giáo. Tại Địa phận Hà Nội, Đức cha Đông đã cho thiết lập Hội này từ năm …

Thư chung về việc lập hội giúp việc giảng đạo năm 1924 Đọc tiếp »

Thư chung về tháng Đức Bà của Đức cha Phaolô Phước năm 1870

Để cổ vũ lòng sùng kính và yêu mến Đức Maria, tại Kẻ Sở ngày 15/5/1870, Đức cha Phaolô Phước đã soạn thảo thư chung kêu mời các giáo hữu thực hành các việc đạo đức như đọc kinh cầu nguyện, rước kiệu cho được tỏ lòng tôn kính Đức Bà. Hơn thế nữa, người …

Thư chung về tháng Đức Bà của Đức cha Phaolô Phước năm 1870 Đọc tiếp »

Thư chung về những kẻ đã giúp nhà tràng Hoàng Nguyên

Sau 10 năm ra thông cáo về việc xây dựng nhà tràng Hoàng Nguyên, ngày 28/7/1913 Đức Giám Mục Phêrô Maria Đông đã ra thông cáo kết thúc việc làm lễ và lần hạt các ngày thứ Tư cầu nguyện cho những người đã có lòng công đức tiền của vào việc xây dựng nhà tràng. …

Thư chung về những kẻ đã giúp nhà tràng Hoàng Nguyên Đọc tiếp »

Thư chung về việc xây dựng nhà tràng Hoàng Nguyên

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở thêm cơ sở đào tạo nhân sự giúp việc mục vụ chung trong địa phận, ngày 03/12/1902, Đức Giám Mục Phêrô Maria đã soạn thảo thư chung kêu mời các giáo hữu trong Địa phận rộng lòng chung tay đóng xây dựng nhà tràng Hoàng Nguyên. ———————————

Thư chung về tháng Mân Côi của Đức cha Phaolô Phước năm 1885

Trong thư chung làm tại Sở Kiện ngày 12/5/1885, Đức cha Phaolô Phước đã khuyên nhủ các giáo hữu siêng năng lần hạt cầu nguyện trong tháng Mân Côi, thực hành việc đọc kinh Mân côi chung tại nhà thờ hay nhà riêng, việc rước kiệu trong tháng Mân côi, và sốt sáng mừng lễ …

Thư chung về tháng Mân Côi của Đức cha Phaolô Phước năm 1885 Đọc tiếp »

Về sự làm tràng Lý đoán và nhà nguyện lại

Ngày 12/7/1897, tại Kẻ Sở, Đức Giám mục Phêrô Maria Đông đã ra thông báo về sự làm lại nhà tràng Lý đoán và nhà nguyện với ước mong các con chiên trong Tổng Giáo phận giúp đỡ công việc chung của Địa phận. ———————————

Scroll to Top