Tư liệu Thánh nhạc

Hướng dẫn mục vụ thánh nhạc 12

“Theo truyền thống La-tinh, chính đôi hôn phối, với tư cách là các tác viên của ân sủng của Đức Kitô, tự trao ban Bí tích Hôn phối cho nhau, khi bày tỏ sự ưng thuận kết hôn trước mặt Hội Thánh.”

Scroll to Top