NghiaTrang

Lời Kinh Cầu Hồn Trong Văn Hóa Việt Nam (Suy tư nhân tháng cầu hồn 2009)

Tại một số giáo phận miền Bắc, nhất là các Giáo phận do các Thừa sai dòng Đa-minh truyền giáo trước đây, nhiều tín hữu rất quen thuộc với kinh “Phục Rĩ” cầu nguyện cho người đã qua đời. Có thể nói đây là một cố gắng tuyệt vời của ông cha ta để “hội …

Lời Kinh Cầu Hồn Trong Văn Hóa Việt Nam (Suy tư nhân tháng cầu hồn 2009) Đọc tiếp »