Video Suy Niệm

Video – Hãy ra đi rao giảng Tin Mừng – Suy niệm khánh nhật truyền giáo

HÃY RA ĐI RAO GIẢNG TIN MỪNG SUY NIỆM KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO (Is 2, 1-5; 1 Tm 2, 4 – 6; Mc 16, 15-20) Chúa Nhật ngày 18 tháng mười năm 2020 là khánh nhật truyền giáo. Đây là dịp thuận lợi để Kitô hữu ý thức sâu xa về sứ mạng truyền giáo của …

Video – Hãy ra đi rao giảng Tin Mừng – Suy niệm khánh nhật truyền giáo Đọc tiếp »

Video – Cửa Nước Trời luôn mở, nhưng y phục phải xứng hợp – Chúa nhật XXVIII thường niên năm – A

CỬA NƯỚC TRỜI LUÔN MỞ, NHƯNG Y PHỤC PHẢI XỨNG HỢP CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM – A (Mt 22, 1-10) Lại một dụ ngôn khác về Nước Trời được trình bày cho chúng ta với chủ đề sâu xa tương tự như các Chúa nhật trước. Thiên Chúa luôn đi bước trước, “Chúa dọn …

Video – Cửa Nước Trời luôn mở, nhưng y phục phải xứng hợp – Chúa nhật XXVIII thường niên năm – A Đọc tiếp »

Video – Kinh Kính Mừng, lời kinh Mẹ dạy trong cơn nguy khốn – Suy niệm lễ Đức Mẹ Mân Côi

KINH KÍNH MỪNG, LỜI KINH MẸ DẠY TRONG CƠN NGUY KHỐN SUY NIỆM LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (Lc 1, 26-38) Maria Mẹ được đầy ơn phúc, Mẹ cũng muốn cho con cái mình hạnh phúc, vì mẹ nào mẹ chẳng thương con, nên khi con cái lầm đường lạc lối, xa lầy trong tội, …

Video – Kinh Kính Mừng, lời kinh Mẹ dạy trong cơn nguy khốn – Suy niệm lễ Đức Mẹ Mân Côi Đọc tiếp »

Video – Dù con người bất trung, Thiên Chúa vẫn một lòng trung tín – Chúa nhật XXVII thường niên A

DÙ CON NGƯỜI BẤT TRUNG, THIÊN CHÚA VẪN MỘT LÒNG TRUNG TÍN CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM – A (MT 21, 33-43) Tiếp theo dụ ngôn “Hai người con”: Người cha sai hai đứa con vào làm vườn nho (x. Mt 21, 28-32). Đức Giê-su kể cho thượng tế và kỳ lão nghe dụ ngôn “Những …

Video – Dù con người bất trung, Thiên Chúa vẫn một lòng trung tín – Chúa nhật XXVII thường niên A Đọc tiếp »

Video – Những cô gái điếm sẽ vào Nước Thiên Chúa trước – Chúa nhật XXVI thường niên năm A

NHỮNG CÔ GÁI ĐIẾM SẼ VÀO NƯỚC THIÊN CHÚA TRƯỚC CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM – A (Mt 21, 28-32) Chủ đề nổi bật hơn cả của Chúa nhật XXVI thường niên A là sự thống hối ăn năn của con người tội lỗi gặp được lòng nhân lành của Thiên Chúa tình thương. Quả thật, lịch sử …

Video – Những cô gái điếm sẽ vào Nước Thiên Chúa trước – Chúa nhật XXVI thường niên năm A Đọc tiếp »

Video – Tất cả đều lãnh mỗi người một đồng – Chúa nhật XXV thường niên A

TẤT CẢ ĐỀU LÃNH MỖI NGƯỜI MỘT ĐỒNG CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM – A (Mt 20, 1 – 16a) Hôm nay chúng ta bắt đầu chu kỳ ba dụ ngôn về vườn nho của Chúa Giêsu. Chúa nhật 25, những người thợ sẽ vào làm vườn nho. Chúa nhật 26, hai người con trai được cha …

Video – Tất cả đều lãnh mỗi người một đồng – Chúa nhật XXV thường niên A Đọc tiếp »

Video – Thánh Giá Chúa là nguồn phúc vinh – Lễ suy tôn Thánh Giá 14-9

THÁNH GIÁ CHÚA LÀ NGUỒN PHÚC VINH LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ  (Ga 3, 13-17) Ngày 14 tháng 9, Phụng vụ Giáo hội mời gọi chúng ta cử hành lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa với niềm vui vì được cứu độ. Ngày hôm nay, Thánh Giá được trình bày cho các tín hữu không phải …

Video – Thánh Giá Chúa là nguồn phúc vinh – Lễ suy tôn Thánh Giá 14-9 Đọc tiếp »

Scroll to Top