Video Suy Niệm

Video – Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh năm A

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 24, 13-35) Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Ðang khi họ nói truyện và trao đổi …

Video – Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh năm A Đọc tiếp »

Scroll to Top