Cha Giu-se Phạm Đức Văn dâng lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ tại Giáo xứ Mỹ Thượng

Chúa nhật XXV thường niên, ngày 24/9/2023, Cha Giu-se Phạm Đức Văn đã dâng Thánh lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ tại Giáo xứ Mỹ Thượng. Thánh lễ do các em thiếu nhi trong Giáo xứ phục vụ với sự tham dự sốt sắng của cộng đoàn dân Chúa.

Khởi đi từ bài Tin Mừng, Cha xứ Giu-se chia sẻ: “Vườn nho giống như Nước Trời”, ông chủ vườn nho là Thiên Chúa, thợ làm vườn nho là những người được kêu gọi vào Nước Thiên Chúa. Việc ông chủ ra chợ tìm thợ từ sáng đến chiều, là hình ảnh Thiên Chúa liên tục kêu gọi mọi người, kẻ trước người sau vào trong Nước của Người. Chúa sẽ ban thưởng Nước Trời cho tất cả, không trừ ai cũng như ông chủ trả lương cho tất cả, người làm từ sáng cho đến người làm cuối cùng. Qua đây, cho thấy ông chủ có tấm lòng quảng đại như Thiên Chúa yêu thương loài người. Và hãy loại bỏ tính ghen tị mà hãy chọn lựa trong hy vọng. Như vậy, mỗi người chúng ta hãy sử dụng quyền tự do chọn lựa đúng đắn. Thiên Chúa vẫn sẵn sàng giang tay đón chúng ta.

Cuối Thánh lễ, vị đại diện Giáo xứ có lời cảm ơn Cha xứ Giu-se trong 5 năm qua đã đồng hành với Giáo xứ, Cha đã nhiệt thành dấn thân xây dựng Giáo xứ từng bước có những đổi thay trong đời sống đức tin cũng như cơ sở vật chất. Đáp từ, Cha xứ Giu-se hy vọng mỗi người luôn giữ vững đức tin, tích cực tham gia các hoạt động của Giáo xứ và cộng đoàn.

BTT Gx. Mỹ Thượng

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Lên đầu trang