Chiên Thiên Chúa – Suy niệm Chúa nhật II thường niên A

image1

Chúa Nhật 2 Thường niên A

ĐÂY CHIÊN THIÊN CHÚA!

ĐÂY ĐẤNG XOÁ BỎ TỘI TRẦN GIAN!

(Ga 1,29-34)

image1

Tuần trước với lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, ta đã được nghe Chúa Cha giới thiệu Đức Giêsu: “Đây là Con Ta yêu dấu, Ta hài lòng về Con”.

Chủ nhật hôm nay, ta lại được nghe thánh Gioan Tẩy Giả giới thiệu Đức Giêsu: “Đây là Chiên Thiên Chúa! Đây Đấng xoá tội trần gian.”

Lời giới thiệu của Gioan làm cho người Dothái nói riêng và cho người Kitô hữu nói chung hiểu rằng:

Như máu con chiên bôi lên cửa nhà vào đêm Vượt qua cứu dân Israel khỏi chết như thế nào, thì máu thánh Đức Giêsu đổ ra trên thập giá cũng cứu nhân loại khỏi chết như vậy.

Như con chiên vô tội gánh lấy tội lỗi của dân Dothái trong ngày lễ Xá Tội hàng năm như thế nào, thì Đức Giêsu là Đấng vô tội chịu thương khó cũng gánh lấy tội lỗi nhân loại như vậy.

Như con chiên hiền hành vô tội bị dẫn đến lò sát sinh mà không hề mở miệng kêu ca như thế nào, thì Đức Giêsu vô tội cũng vui lòng chịu đóng đinh và chịu chết trên cây thập giá như vậy.

Như Con Chiên đã bị giết, nhưng đã chiến thắng khải hoàn như thế nào, thì Đức Giêsu chịu nạn chịu chết cũng Phục sinh sáng láng như vậy.

Nhìn vào cuộc đời Đức Giêsu, ta thấy: Người quả thật là Đấng gánh tội trần gian và xoá tội trần gian.

Người gánh tội trần gian khi Người nhập vào dòng người tội lỗi đến xin Gioan làm phép rửa. Người xoá tội trần gian khi Người tuyên bố: “Tôi đến không phải để kết tội, nhưng là để cứu độ.”

Người gánh tội trần gian khi Người giao du, ăn uống với những người tội lỗi đĩ điếm. Người xoá tội trần gian khi Người nói với chị phụ nữ ngoại tình: “Ta không kết tội chị đâu. Chị hãy về bình an và từ nay đừng phạm tội nữa.”

Người gánh lấy tội trần gian khi Người chịu đóng đanh và chịu chết cùng với hai tên trôm cướp trên thập giá. Người xoá tội trần gian khi Người cầu nguyện trên thập giá: “Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng lầm chẳng biết.”

Tóm lại, từ Belem cho đến Calvario, Đức Giêsu đã luôn luôn gánh tội trần gian và xoá tội trần gian.

Ngày hôm nay và cho đến mãi tận thế, Đức Giêsu vẫn luôn luôn gánh tội và xoá tội trần gian.

Người gánh tội trần gian và xoá tội trần gian khi Người yêu thương và tha thứ cho tôi, cho Giáo Hội và cho từng người một trong chúng ta.

Người gánh tội trần gian và xoá tội trần gian khi tôi và hết thảy mọi người chúng ta biết yêu thương và tha thứ những lỗi lầm cho anh chị em minh.

Người gánh tội trần gian và xoá tội trần gian khi Giáo Hội cử hành các bí tích.

Nơi bí tích rửa tội, thụ nhân được tha tội tổ tông và tội riêng.

Nơi bí tích Hoà giải, hối nhân gặp được tình thương và sự tha thứ của Thiên Chúa.

Nơi bí tích Xức Dầu, bệnh nhân được Thiên Chúa nâng đỡ và ủi an.

Nơi bí tích Thánh Thể, ta được nghe lời linh mục giới thiệu giống như lời Gioan Tẩy Giả giới thiệu: Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian! Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Amen.

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hữu

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top