Chúa Nhật II TNA – Tranh tô mầu

Khi ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian”. (Ga 1, 29)

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top