Chúa nhật Lời Chúa tại giáo xứ Tụy Hiền

Hưởng ứng Chúa nhật thứ III thường niên được gọi là “Chúa Nhật Lời Chúa” theo sáng kiến của Đức Thánh Cha, ngày 23/01/2022, giáo xứ Tụy Hiền đã cử hành việc tôn kính và đọc Lời Chúa.

Mở đầu Thánh lễ, Cha xứ Antôn đã rước Sách Tin Mừng cùng với đoàn lễ sinh tiến vào cung thánh, và trang trọng đặt Sách Tin Mừng lên bàn thờ. Đến phần công bố Tin Mừng, ngài rước Sách giơ cao cùng với nến – hương cho mọi người thấy, sau đó rước đến giảng đài và công bố.

Đặc biệt trong phần diễn giải Lời Chúa, Cha Antôn đã nhắc lại ý hướng của Đức Thánh Cha về ý nghĩa của việc cử hành cùng với cung cách kính trọng đối với Lời Chúa trong phụng vụ. Vì thế, người đọc Sách Thánh trong phụng vụ cần ăn mặc trang nghiêm, chuẩn bị trước và đọc cách rõ ràng, dõng dạc nhằm giúp cho cộng đoàn phụng vụ nghe được lời mình vừa đọc là chính Lời Chúa.

Cha xứ Antôn cũng cỗ vũ việc đọc Tin Mừng hàng ngày tại nhà thờ khi đọc kinh chung với nhau bằng việc tặng 1.250 cuốn Tân Ước. Vì thế cứ vào ngày lễ hàng tuần của giới trẻ và thiếu nhi, là mỗi em lại mang trong tay cuốn sách Tân Ước – Quà Tặng Của Đức Giáo Hoàng Phanxicô để đọc, hội thoại, hỏi thưa và tìm hiểu trong Thánh lễ.

Ước mong mọi người ý thức được tầm quan trọng của Lời Chúa để tôn kính mỗi khi đọc, nghe và nhất là thực hành Lời Chúa.

Cùng đọc Tin Mừng

BTT Gx. Tụy Hiền

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top