Chúa Nhật VII Thường Niên – Năm B

Chúa Giêsu chữa lành anh bại liệt

Bậc lễ: Chúa Nhật

Màu phụng vụ: Xanh

Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến! Mỗi khi có cơ hội Chúa Giêsu thường loan báo về Nước Trời, và ở đó cửa trời rộng mở, để cả tội nhân cũng có thể được vào. Để minh chứng điều đó, Chúa đã nói với tội nhân và những người kết án họ rằng: sự bất hạnh không phải là hình phạt của tội mà chỉ là cơ hội làm vinh danh Chúa. 

Đối với Nước Thiên Chúa điều căn bản là tìm kiếm phần rỗi, và mỗi người chúng ta đều là tội nhân nên đều có thể được cứu rỗi, được tìm kiếm, nếu chúng ta ý thức thân phận của mình và cậy dựa vào lòng thương xót Chúa.

Trong tâm tình ấy giờ đây chúng ta cùng thành tâm thống hối để xứng đáng cử hành Mầu Nhiệm Thánh.

Ca nhập lễ

Lạy Chúa, tôi đã tin cậy vào đức từ bi của Chúa. Xin cho lòng tôi hân hoan vì ơn Chúa cứu độ, tôi sẽ hát mừng Chúa, vì Chúa ban ân huệ cho tôi.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin giúp mọi người chúng con hằng để tâm suy nghĩ những gì là thiêng liêng cao thượng, và biết dùng lời nói việc làm để thực thi những điều đẹp ý Chúa. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Is 43, 18-19. 21-22. 24b-25

“Vì Ta, Ta sẽ xoá bỏ sự gian ác của ngươi”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ðây lời Chúa phán: Các ngươi đừng nhớ đến dĩ vãng, và đừng để ý đến việc thời xưa nữa. Ðây Ta sẽ làm những cái mới và giờ đây chúng sẽ xuất hiện, như các ngươi sẽ biết; Ta sẽ mở đường trong hoang địa, và khai sông nơi đất khô khan. Ta đã tác tạo dân này cho Ta, nó sẽ ca ngợi Ta. Hỡi nhà Giacóp, ngươi đã chẳng kêu cầu Ta; hỡi nhà Israel, ngươi cũng không chịu khó nhọc vì Ta. Nhưng ngươi đã làm khổ Ta vì tội lỗi của ngươi, và ngươi đã làm cực Ta vì sự gian ác của ngươi. Chính Ta đây, chính vì Ta mà Ta xoá bỏ sự gian ác của ngươi, và sẽ không còn nhớ đến tội lỗi của ngươi nữa.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 40, 2-3. 4-5. 13-14.

Ðáp: Xin Chúa chữa khỏi hồn con, vì con đã phạm tội phản nghịch Ngài (c. 5b).

Xướng: Phúc đức ai quan tâm đến kẻ cơ bần: ngày tai hoạ, Chúa sẽ giải thoát cho. Chúa sẽ gìn giữ cho người được sống, cho người được hạnh phúc ở trần gian, và không trao nạp người cho ác tâm quân thù. 

Xướng: Chúa sẽ nâng đỡ người trên giường nằm đau khổ, và chữa khỏi mọi tàn tật lúc ốm đau. Phần tôi đã nói: Lạy Chúa, nguyện xót thương con, chữa khỏi hồn con, vì con đã phạm tội phản nghịch Ngài. 

Xướng: Phần con khi được lành mạnh xin Chúa nâng đỡ, và cho tới khi đứng trước thiên nhan tới muôn đời. Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa của Israel, tự thuở này tới thuở kia. Amen. Amen. 

Bài Ðọc II: 2 Cr 1, 18-22

“Ðức Giêsu không phải vừa ‘có’ lại vừa ‘không’, nhưng nơi Người chỉ là ‘có’ mà thôi”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, xin Thiên Chúa là Ðấng trung tín, chứng giám cho rằng lời nói của chúng tôi đối với anh em không phải là vừa “Có” lại vừa “Không”. Quả thế, Con Thiên Chúa là Ðức Giêsu Kitô, Ðấng mà tôi, Silvanô và Timôthêu đã rao giảng nơi anh em, Người không phải vừa “Có” lại vừa “Không”, trái lại nơi Người chỉ là “Có” mà thôi. Bởi chưng bao nhiêu lời hứa của Thiên Chúa đã thành “Có” ở nơi Người. Vì thế, nhờ Người mà chúng tôi hô lên lời “Amen” tôn vinh Thiên Chúa. Vậy Ðấng đã làm cho chúng tôi và anh em được đứng vững trong Ðức Kitô, và đã xức dầu cho chúng ta, chính là Thiên Chúa, Người đã ghi dấu trên mình chúng ta, và đã ban Thánh Thần vào lòng chúng ta làm bảo chứng.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 8, 12

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống”. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 2, 1-12

“Con Người có quyền tha tội dưới đất”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capharnaum. Nghe tin Người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn tới đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng, và Người giảng dạy họ. Người ta mang đến cho Người một kẻ bất toại do bốn người khiêng. Vì dân chúng quá đông, không thể khiêng đến gần Người được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ Người ngồi một lỗ to, rồi thòng chiếc chõng với người bất toại xuống. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: “Hỡi con, tội lỗi con được tha”. Lúc ấy, có một ít luật sĩ ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: “Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội, nếu không phải là một mình Thiên Chúa”. Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: “Tại sao lòng các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại này: ‘Tội lỗi con được tha’ hay nói: ‘Hãy chỗi dậy vác chõng mà đi’, đằng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ông biết Con Người có quyền tha tội dưới đất”. Người nói với kẻ bất toại: “Ta truyền cho con hãy chỗi dậy, vác chõng mà về nhà”. Lập tức người ấy đứng dậy, vác chõng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa rằng: “Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Để thể hiện rõ lòng thương xót của Thiên Chúa, Đức Kitô không những tha tội mà còn dùng lời hằng sống chữa lành bệnh tật. Người cho kẻ bại liệt vác chõng mà về. Chúng ta cùng tôn vinh Thiên Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. “Đây Ta sẽ làm những cái mới…như các ngươi sẽ biết”.- Xin cho các Mục tử đang nỗ lực xây dựng hòa bình trên thế giới, trong Hội Thánh, trong Giáo phận, trong Giáo xứ, luôn được Chúa chúc lành và được mọi người hưởng ứng, để trái đất ngày càng trở nên ngôi nhà chung ấm no và hạnh phúc.

2. “Người đã ghi dấu trên mình chúng ta và đã ban Thánh Thần vào lòng chúng ta làm bảo chứng”.- Xin cho mọi thành phần dân Chúa đã được ghi dấu ấn tín Thánh Tẩy và Thêm Sức luôn biết canh tân cuộc sống, để nhờ ơn Chúa giúp, họ tích cực góp phần xây dựng hạnh phúc đích thực cho gia đình nhân loại.

3. “Họ dỡ mái nhà ….rồi thòng chiếc chõng với người bất toại xuống”.- Xin cho những người đang bị đói khổ vì nghèo đói, bệnh tật, được nhiều người tích cực chia sẻ, hầu vơi đi những khổ đau và phẩm giá của họ được mọi người tôn trọng.

4. “Ai nấy đều sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa”.- Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn hòa nhịp tim để ca tụng ngợi khen Chúa vì muôn hồng ân Chúa đã, đang và sẽ ban cho cá nhân và tập thể giáo xứ qua mọi thăng trầm, vì tất cả đều xuất phát từ lòng nhân ái Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa lă Đấng giầu lòng thương xót, xin đoái nhận những ước nguyện chúng con vừa dâng, và giúp chúng con trở thành những tông đồ của lòng bao dung, trong thời đại đang khát khao lòng thương xót. Chúng con cầu xin

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con thành kính tiến dâng lễ vật này, để tôn vinh Danh Thánh; cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, để lễ tế hôm nay đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Tôi sẽ kể ra mọi điều lạ lùng của Chúa. Lạy Đấng Tối Cao, tôi sẽ mừng rỡ hân hoan trong Chúa, và sẽ đàn ca danh Chúa.

Hoặc đọc:

Thưa Thầy, con tin Thầy là Đức Kitô- Con Thiên Chúa hằng sống, đã đến trong thế gian.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã hứa ban phúc trường sinh cho tất cả những ai ăn bánh này; giờ đây xin nhớ lại lời hứa mà ban cho chúng con được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

Sống lạc quan – Suy niệm Chúa nhật VII thường niên B – Lm Giuse Nguyễn Hữu An

LỜI CHÚA MÙA THƯỜNG NIÊN

LỄ KÍNH CÁC THÁNH

Scroll to Top