Chúa Nhật VIII Thường Niên – Năm B

Bậc lễ: Chúa Nhật

Màu phụng vụ: Xanh

Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến!  Bài Tin Mừng Chúa Nhật VIII hôm nay cho chúng ta thấy môn đệ Gioan và biệt phái ăn chay, tất cả đều thực hiện những hãm mình khổ chế, nhưng mỗi trường phái có cách thức khác nhau và vào những ngày khác nhau, đến nỗi khi ta biết cách họ ăn chay ta sẽ biết họ thuộc trường phái nào.

Phải chăng môn đệ của Chúa không ăn chay? Chúa trả lời “Họ sẽ ăn chay ” nhưng hiện giờ chưa phải lúc. Không nên làm mờ nhạt niềm vui của ngày cưới giữa Thiên Chúa và nhân loại, không nÊn làm mất hương vị của việc cử hành Tin Mừng hiện thời.

Cuộc cách mạng Kitô Giáo không phải là việc sửa một số tập tục, nghi lễ xưa. Nó đòi hỏi một khung cảnh mới, một tâm tình mới. Một tâm tình làm biến đổi thành những chứng nhân của Tin Mừng.

Hiểu như thế chúng ta cùng nỗ lực biến đổi đời sống.

Ca nhập lễ

Chúa đã cứu trợ tôi, đã đưa tôi đến chỗ thênh thang rộng rãi, và đã cứu sống tôi, bởi vì Người thương tôi.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, xin an bài cho mọi việc ở trần gian luôn diễn tiến trong hoà bình trật tự, để tất cả chúng con được nhờ, và Hội Thánh được an vui thờ phượng Chúa. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Hs 2, 14b. 15b. 19-20

“Ta sẽ đính hôn với ngươi đến muôn đời”.

Trích sách Tiên tri Hôsê.

Ðây Chúa phán: “Ta sẽ dụ dỗ nó, đem nó vào sa mạc, và kề lòng, Ta nói khó với nó. Ở đó nó sẽ vọng lại như ngày còn thơ, như ngày nó lên từ đất Ai-cập.

“Ta sẽ đính hôn với ngươi đến muôn đời. Ta sẽ đính hôn với ngươi trong công bình và chính trực, trong tình yêu và thương xót. Ta sẽ đính hôn với ngươi trong sự trung tín, và ngươi sẽ biết Ta là Chúa”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 102, 1-2. 3-4. 8 và 10. 12-13

Ðáp: Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a).

Xướng: Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. 

Xướng: Người đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân; Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng. 

Xướng: Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân. Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội, và không trả đũa theo điều oan trái chúng tôi. 

Xướng: Cũng như từ đông sang tây xa vời vợi, Người đã ném tội lỗi xa khỏi chúng tôi. Cũng như người cha yêu thương con cái, Chúa yêu thương những ai kính sợ Người. 

Bài Ðọc II: 2 Cr 3, 1-6a

“Anh em là bức thư của Ðức Kitô do chúng tôi biên soạn”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, chúng tôi lại giới thiệu cho mình ư? hoặc như một vài người, chúng tôi cần phải có thư giới thiệu với anh em, hoặc của anh em sao? Thư của chúng tôi, chính là anh em, viết ngay trong lòng anh em mà mọi người biết được và đọc được. Ai cũng rõ anh em là bức thư của Ðức Kitô do chúng tôi biên soạn, được viết không phải bằng mực, mà là bằng thần trí của Thiên Chúa hằng sống, không phải viết trên những tấm đá, nhưng là viết trên tâm hồn anh em.

Chúng tôi tin tưởng như thế trước mặt Thiên Chúa nhờ Ðức Kitô. Không phải chúng tôi có thể nghĩ tưởng điều gì như là bởi chính chúng tôi, nhưng điều đó là do Thiên Chúa; chính Người là Ðấng đã làm cho chúng tôi trở nên thừa tác viên xứng đáng của Tân Ước, không phải của văn tự, mà là của thần trí: vì văn tự chỉ giết chóc, còn thần trí mới tác sinh.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 17, 17b và a

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Lạy Cha là chân lý; xin hãy thánh hoá chúng trong sự thật”. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 2, 18-22

“Tân lang còn ở với họ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: “Tại sao môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, còn môn đệ của Ngài lại không ăn chay?” Chúa Giêsu nói với họ: “Các khách dự tiệc cưới có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ không? Bao lâu tân lang còn ở với họ, thì họ không thể ăn chay được. Nhưng sẽ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay. Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ, chẳng vậy, miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ, và chỗ rách lại tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, rượu sẽ làm vỡ bầu da, và rượu đổ, bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da mới”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Sứ mạng của Đức Kitô đến trần gian là mang lại niềm và hạnh phúc cho con người. Tin tưởng vào tình thương Chúa chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. “Ta sẽ đính hôn với ngươi trong công bình và chính trực”,- Xin cho các vị Chủ chăn trong Hội Thánh luôn được kết hợp với Chúa mà hăng say loan báo Lời Chúa với lòng yêu thương, trong công bình và chính trực, để Hội Thánh mãi mãi là ánh sáng soi đường cho nhân loại thuộc mọi thời đại.

2. “Thư của chúng tôi chính là anh em, viết ngay trong lòng nh em mà mọi người biết được và đọc được” — Xin cho mọi tín hữu phản ánh nếp sống và lời rao giảng của các vị có trách nhiệm chăm sóc các linh hồn, nhờ thấm nhuần giáo huấn chân chính mà các ngài truyền đạt lại cho.

3. “Rượu mới phải đổ trong bầu da mới”.— Xin cho các thanh thiếu nữ biết giảm bớt những xa hoa trong việc trang sức, để tiết kiệm cho việc tông đồ bác ái trong Hội Thánh và xã hội, trong tinh thần đợi chờ Đức Lang Quân đến.

4. “Nhưng sẽ đến ngày Tân Lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay” – Xin cho mọi người trong các cộng đoàn dân Chúa, biết mau mắn thực thi những chỉ đạo hợp thời của công đồng Vatican II, cũng như những tông thư, hiến chế, sắc lệnh của Hội Thánh, hầu kịp thời đổi mới tâm hồn sẵn sàng chờ ngày Đức Ki-tô ngự đến.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã đến ban Thánh Thần để mới bộ mặt trái đất, xin thương nhận lời chúng con dâng để thế giới được đổi mới và phát triển viên mãn theo thánh ý Chúa, hầu chúng con được bình an và hạnh phúc. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã ban cho chúng con của lễ này để dâng lên Chúa, thế mà Chúa lại thương coi đó là biểu hiện lòng thành của chúng con; xin cho của lễ Chúa ban tặng mang lại cho chúng con phần thưởng là hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Tôi sẽ hát mừng Chúa, vì Chúa ban ân huệ cho tôi,và tôi sẽ ca khen thánh danh Chúa là Đấng Tối Cao.

Hoặc đọc:

Chúa phán: “Này đây Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa rất nhân hậu từ bi, Chúa đã cho chúng con dự tiệc Thánh Thể, ước chi tiệc Thánh Thể này sau khi đã nuôi dưỡng chúng con trên đường dương thế, cũng đưa chúng con về quê trời hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin…

 Suy niệm

Email
Print
Twitter
Scroll to Top