Chúa Nhật XI Thường Niên – Năm A

Bậc lễ: Chúa Nhật

Màu phụng vụ: Xanh

Ca nhập lễ

Lạy Chúa, xin nghe tiếng tôi kêu cầu. Lạy Chúa là Đấng cứu độ tôi, Chúa là Đấng phù trợ tôi, xin đừng bỏ rơi và đừng hắt hủi tôi.

Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến! Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy anh em hãy xin chủ ruộng sai thợ ra gặt lúa về”. Đó là lời mời gọi của Đức Kitô gởi đến cho các môn đệ khi Người nhìn thấy đám đông dân chúng đang lầm than vất vưởng như đoàn chiên không người chăn dắt. Và đó cũng là lời kêu mời của Người gởi đến cho mỗi chúng ta, những người đang sống trong một thế giới lầm lạc và u mê, đang dần đánh mất đi những giá trị đích thực của Nước Trời, để chạy theo vật chất, tiền bạc và những đam mê bất chính.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta, khi lắng nghe lời Chúa trong Chúa nhật hôm nay, biết ý thức lại điều đó để luôn biết sống và làm chứng cho Chúa trong cuộc sống thường ngày của mình.

Giờ đây trước khi cử hành Thánh lễ, chúng ta hãy cúi đầu thống hối vì những thiếu sót của chúng ta.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông xin nghe lời chúng con cầu khẩn: loài người chúng con, thân phận yếu hèn, không thể làm được chi, nếu Chúa không nâng đỡ; xin Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp chúng con giữ huấn lệnh Chúa truyền, để chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Xh 19, 2-6a

“Ðối với Ta, các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế, một dân tộc hiến thánh”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, con cái Israel đi đến hoang địa Sinai, và đóng trại ở đó. Israel cũng dựng nhà xếp trên triền núi. Còn Môsê thì lên cùng Thiên Chúa. Từ trên núi, Chúa gọi ông và bảo: “Ngươi hãy nói với nhà Giacóp và thông báo cho con cái Israel thế này: Chính các ngươi đã thấy những gì Ta làm cho người Ai-cập. Ta đã mang các ngươi trên cánh phượng hoàng và đem các ngươi đến với Ta. Từ nay, nếu các ngươi nghe lời Ta và giữ giao ước Ta, thì các ngươi sẽ là sở hữu của Ta được tách biệt khỏi mọi dân, vì cả trái đất là của Ta. Ðối với Ta, các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế, một dân tộc hiến thánh”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 99, 2. 3. 5

Ðáp: Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi (c. 3c).

Xướng: Hãy phụng sự Chúa với niềm vui vẻ, hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá. 

Xướng: Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đã tạo tác thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người; ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. 

Xướng: Vì chưng Chúa thiện hảo, lòng từ bi Người tồn tại muôn đời, và lòng trung tín còn tới muôn muôn thế hệ. 

Bài Ðọc II: Rm 5, 6-11

“Nếu chúng ta được giao hoà cùng Thiên Chúa nhờ cái chết của Con Ngài, ắt chúng ta sẽ được cứu độ trong sự sống của Ngài”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, Chúa Kitô theo kỳ hẹn đã chịu chết vì chúng ta là kẻ tội lỗi. Ít có ai chết thay người công chính, hoạ chăng có những người dám chết vì kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Người đối với chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng ta còn là tội nhân, thì theo kỳ hẹn, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta. Vậy phương chi bây giờ, chúng ta đã nên công chính trong máu của Người, và nhờ Người chúng ta sẽ được cứu khỏi cơn thịnh nộ. Bởi chưng, nếu khi chúng ta còn là thù nghịch, mà chúng ta đã được giao hoà cùng Thiên Chúa nhờ cái chết của Con Ngài, thì huống chi khi đã được giao hoà, ắt chúng ta sẽ được cứu độ trong sự sống của chính Chúa Kitô, và không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong Thiên Chúa nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, nhờ Người mà bây giờ chúng ta được lãnh ơn giao hoà.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 6, 64b và 69b

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống; Chúa có những lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 9, 36 – 10, 8

“Sau khi triệu tập mười hai môn đệ, Người sai các ông đi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng, liền động lòng xót thương họ: vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, Người liền bảo môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”.

Và Người liền triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Ðây là tên của mười hai tông đồ: trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em ông; Giacôbê con của Giêbêđê và Gioan em ông; Philipphê và Bartôlômêô; Tôma và Matthêu người thu thế; Giacôbê con của Alphê và Tađêô; Simon người Cananêô và Giuđa Iscariốt, kẻ nộp Người. Chúa Giêsu sai mười hai ông này đi và truyền lệnh cho các ông rằng:

“Các con đừng đi về phía dân ngoại, và đừng vào thành các người Samaritanô. Nhưng tốt hơn, các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã, và rao giảng rằng: “Nước Trời đã đến gần”. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc là nhiệm vụ quan trọng nhất của mọi thành phần trong Hội Thánh. Với ý thức cần phải giới thiệu Chúa cho người khác, chúng ta cùng dâng lời guyện xin:

1. “Tđã mang các ngươi trên cánh phượng hoàng và đem các ngươi đến với Ta”  Xin cho Hội Thánh là đoàn dân được Thiên Chúa yêu thương, chăm sóc và được tuyển chọn sống trong vương quốc của Ngài, luôn biết ý thức sống xứng đáng với ơn gọi ấy.

2. “Chúa Kitô theo kỳ hẹn mà chịu chết vì chúng ta là kẻ tội lỗi”  Xin cho thế giới sớm trở lại cùng Chúa, nên hoàn thiện nhờ ơn cứu độ của Đức Kitô được rao giảng khắp nơi.

3. “Họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn”  Xin cho các Mục tử biết hy sinh vì đoàn chiên để Nước Chúa mau trị đến.

4. “Chúa Giêsu sai mười hai Tông đồ đi”.- Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta có nhiều người biết quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa, biết tận hiến đời mình để phục vụ Chúa và Hội Thánh.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã sai chúng con đem Tin Mừng đến cho mọi dân mọi nước. Xin cho chúng con biết dùng đời sống ác ái yêu thương mà làm tròn sứ mạng này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Chúa chúng con.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, Chúa rộng ban cho chúng con của ăn thức uống này, làm lương thực nuôi sống thể xác và làm bí tích đổi mới tâm hồn; xin cũng cho chúng con chẳng bao giờ thiếu thốn những gì cần thiết cho tâm hồn và thể xác chúng con. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi.

Hoặc đọc:

Chúa nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, vì danh Cha, xin hãy gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho Con, để chúng nên một như Ta.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự bí tích Thánh Thể, là mối dây liên kết mọi người chúng con trong Chúa; xin cho bí tích này cũng làm cho hội Thánh được hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin… 

Thiên Chúa yêu thương – Chúa nhật XI Thường niên A – Đức TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

Được chọn gọi và được sai đi – Chúa Nhật XI Thường niên A – Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

LỜI CHÚA MÙA THƯỜNG NIÊN

LỄ KÍNH CÁC THÁNH

Scroll to Top