Chúa Nhật XIII thường niên A

Bậc lễ: Chúa Nhật

Màu phụng vụ: Xanh

Nghe MP3

Dẫn vào Thánh lễ

Anh chị em thần mến! Làm môn đệ Chúa Kitô là đặt Ngài trên hết mọi sự, quên cả những người mà ta yêu mến nhất, trên cả mạng sống của ta: chính là vác thập giá mình mà theo Ngài, chính là sẵn sàng chết cho Ngài, sẵn sàng mở rộng cõi lòng đón tiếp người anh em như chính Chúa Kitô. Và vì thế, trong buổi họp mừng Chúa Phục Sinh hôm nay, chúng ta được mời gọi hãy ý thức lại một lần nữa sứ mệnh và những đòi hỏi của người môn đệ Chúa Kitô. Chúng ta hãy tẩy sạch tâm hồn khỏi mọi tội lỗi để xứng đáng cho buổi họp mừng này.

Ca nhập lễ

Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa với tiếng reo vui.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã dủ lòng thương nhận chúng con làm nghĩa tử để chúng con trở thành con cái ánh sáng; xin đừng để chúng con sa vào cảnh tối tăm lầm lạc nhưng gìn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: 2 V 4, 8-11. 14-16a

“Người đến trọ nhà mình, là một vị thánh của Thiên Chúa”.

Trích sách Các Vua quyển thứ hai.

Một ngày nọ, Êlisê đi ngang qua miền Sunam. Ở đó có một bà sang trọng mời ông ở lại dùng bữa. Và từ đấy, mỗi khi ông đi ngang qua đó, ông đều đến nhà bà dùng bữa. Bà nói với chồng bà rằng: “Tôi biết rằng người thường trọ nhà mình là một vị thánh của Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy làm cho ông một căn phòng trên lầu, và đặt trong căn phòng đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, và một cây đèn, để mỗi khi đến, ông ở đó”.

Một ngày nọ Êlisê đến, ông lên căn phòng trên lầu và nghỉ tại đó. Ông nói (với Giêzê, tiểu đồng của ông): “Bà muốn chúng ta làm gì cho bà?” Giêzê nói rằng: “Thầy khỏi hỏi, bà ấy không có con, và chồng bà đã già”. Êlisê bảo gọi bà ta. Nghe gọi, bà liền đến đứng trước cửa, ông nói với bà rằng: “Năm tới cũng vào thời kỳ này, bà sẽ bồng bế một bé trai”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 88, 2-3. 16-17. 18-19

Ðáp: Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời.

Xướng: Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời, qua mọi thế hệ miệng con loan truyền lòng trung thành Chúa. Vì Ngài đã phán: “Tình thương của Ta đứng vững muôn đời”; trên cõi trời cao, Ngài thiết lập lòng trung tín. – Ðáp.

Xướng: Phúc thay dân tộc biết hân hoan, lạy Chúa, họ tiến thân trong ánh sáng nhan Ngài. Họ luôn luôn mừng rỡ vì danh Chúa, và tự hào vì đức công minh Ngài. – Ðáp.

Xướng: Vì Chúa là vinh quang quyền năng của họ; nhờ ân huệ Chúa, uy quyền của chúng tôi được suy tôn. Bởi chưng khiên thuẫn chúng tôi là của Chúa, và vua chúng tôi thuộc về Ðấng Thánh của Israel. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Rm 6, 3-4. 8-11

“Chúng ta chịu mai táng với Ngài nhờ phép rửa, chúng ta phải sống đời sống mới”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Ðức Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người. Và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người, bởi vì được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Ðức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Mà nếu chúng ta đã chết với Ðức Kitô, chúng ta tin rằng: chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người, vì biết rằng Ðức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ được Người nữa. Người đã chết, tức là chết một lần dứt khoát đối với tội lỗi, mà khi Người sống, là sống cho Thiên Chúa. Cả anh em cũng thế, anh em hãy tự kể như mình đã chết đối với tội lỗi, nhưng sống cho Thiên Chúa, trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: 1 Pr 2,9

Alleluia, alleluia! – Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, để loan truyền những kỳ công của Thiên Chúa, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Alleluia.

Phúc Âm: Mt 10, 37-42

“Kẻ nào không mang lấy thập giá, thì không xứng đáng với Thầy; kẻ nào tiếp đón các con, là tiếp đón Thầy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: “Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.

“Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Là môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi hãy từ bỏ mình vác thập giá hằng ngày mà theo Người. Với quyết tâm dấn thân theo Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. “Tôi biết rằng người thường trọ nhà mình là một vị Thánh của Thiên Chúa”.- Xin Chúa thánh hoá các vị lãnh đạo dân Chúa để các ngài luôn sống thánh thiện, gương mẫu. Nhờ đó lời giảng dạy của các ngài có sức cuốn hút nhiều người tìm đến Chúa.

2. “Ai không vác Thập giá mình mà theo Ta, không xứng đáng với Ta”,- Xin cho các gia đình Kitô hữu biết vui nhận thánh giá Chúa gửi đến qua đời sống hằng ngày, để có thể đáp trả một phần nào tình yêu của Thiên Chúa đã gọi từ hư vô và còn cho sống trong Hội Thánh.

3. “Ai đành mất mạng sống vì Thầy sẽ được lại nó”,- Xin Chúa giúp những người hiến thân vì Chúa luôn ý thức vai trò chứng nhân của mình trước mặt dân Chúa, để biết không ngừng canh tân lòng yêu mến Chúa, và sẵn sàng hy sinh mọi sự vì Chúa.

4. “Nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng sống với Người”.- Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết vui nhận những nghịch cảnh của đời sống, để cùng với Đức Kitô đi qua đau khổ, sự chết và bứơc vào sự sống muôn đời.

Chủ tế: Lạy Chúa, cuộc đời chúng con được như hôm nay là do hy sinh của bao người. Xin cho chúng con nhận ra Đức Kitô nơi những người nghèo khổ, để biết quảng đại giúp lại những anh chị em đó, như cách thế tích góp kho tàng nơi Quê Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, Chúa dùng các bí tích để ban phát ơn cứu độ; xin cho cộng đoàn chúng con biết cử hành lễ tế thờ phượng này với tinh thần phục vụ của Ðức Kitô. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Ca hiệp lễ

Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi hãy chúc tụng thánh danh Người.

Hoặc đọc:

Chúa nguyện rằng: Lạy Cha, Con cầu xin cho chúng, để chúng nên một như Ta, hầu thế gian tin rằng Cha đã sai Con.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chúng con vừa dâng lễ tạ ơn và đã được rước Mình và Máu Con Chúa là nguồn mạch sức sống dồi dào; xin cho chúng con hằng gắn bó cùng Chúa để sinh hoa quả tồn tại đến muôn đời. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

Đức Ái trọn hảo – Chúa Nhật XIII Thường niên 2023 – Năm A – Đức TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

Để làm môn đệ Chúa – Chúa Nhật XIII Thường niên 2023 – Năm A – Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

Cho đi, tức là lãnh nhận – Chúa Nhật XIII Thường niên – Năm A – Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Thiên Chúa không thua lòng quảng đại của con người – Chúa Nhật XIII Thường niên – Năm A – Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

Bỏ mình để đi theo Chúa Giêsu – Chúa Nhật XIII Thường niên – Năm A – Học viện Giáo hoàng Piô X Đà Lạt

Suy niệm chú giải Lời Chúa – Chúa Nhật XIII Thường Niên – Năm A  – Lm. Inhaxio Hồ Thông

Chú giải Lời Chúa – Chúa nhật XIII Thường niên A

Không xứng với Thầy – Chúa nhật XIII Thường niên A – Lm. Giuse Nguyễn Văn Hữu

Được và mất – Chúa Nhật XIII Thường niên A – Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

Sống Xứng Với Chúa – Chúa nhật XIII Thường niên A – Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Thiên Chúa không thua lòng quảng đại của con người – Chúa Nhật XIII Thường Niên A – Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

LỜI CHÚA MÙA THƯỜNG NIÊN

LỄ KÍNH CÁC THÁNH

Scroll to Top