Chùm ảnh: Lễ ban bí tích Thêm sức tại giáo xứ Lan Mát – Ngày 11 tháng 8 năm 2011

DSC_0179
DSC_0179
DSC_0181
DSC_0183
DSC_0186
DSC_0192
DSC_0200
DSC_0201
DSC_0204
DSC_0205
DSC_0209
DSC_0210
DSC_0214
DSC_0220
DSC_0225
DSC_0226
DSC_0232
DSC_0233
DSC_0236

Giáo xứ Lan mát

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top