Chùm ảnh: Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli thăm và dâng lễ tại giáo xứ Vĩnh Trị- TGP Hà Nội

10

Để tưởng nhớ công ơn những vị anh hùng Tử Đạo, sáng ngày 17 tháng 6, Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli – Đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli chủ sự thánh lễ kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại giáo xứ Vĩnh Trị, Tổng giáo phận Hà Nội. Nơi đây là quê hương của hai Thánh Tử Đạo: An-tôn Nguyễn Tiến Đích và Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ. Mảnh đất này có một bề dày lịch sử đáng trân trọng; ngay từ buổi sơ khai của Giáo Hội tại Việt Nam, nơi đây đã được các đấng thừa sai chọn làm Thủ phủ của Giáo Hội Tây Đàng Ngoài, hiện còn ba Giám mục và mười Linh mục thừa sai người Pháp Quốc đang an nghỉ trong khu vườn Nhà chung cũ.

Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli thăm và dâng lễ tại giáo xứ Vĩnh Trị – Tổng giáo phận Hà Nội

1

Nhà thờ giáo xứ Vĩnh Trị

2

Đón Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli trước nhà thờ giáo xứ

4
4

Rước hài cốt các Thánh Tử Đạo 

5

Đức Tổng giám mục Phêrô giới thiệu Đức TGM Girelli với cộng đoàn dân Chúa

6

Cha xứ Vĩnh Tri đọc diễn văn chào mừng

11
11

Trao tặng Đức TGM Girelli bức ảnh về quần thể nhà thờ giáo xứ Vĩnh Trị

12

Đức TGM Girelli ngỏ lời với cộng đoàn dân Chúa

13

Đức TGM Girelli chụp hình lưu niệm với các Đức giám mục, các Linh mục

15
15

Lưu niệm cùng các em lễ sinh của giáo xứ Vĩnh Trị

Ảnh: Đình Sơn

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top