Cộng đoàn Tháp – Giáo xứ Sở Kiện

CỘNG ĐOÀN THÁP

Giáo xứ Sở Kiện

Thuộc giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Thôn Tháp, thị Trấn Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 45 nhân danh

Linh mục chính xứ: Antôn Trần Quang Tiến

Linh mục phó xứ: Lm. Giuse Vũ Duy Giáp

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top