Cùng nhau học giáo lý – Hội Thánh xin điều gì khi cầu nguyện “Nước Cha trị đến”

590. Hỏi: Hội Thánh xin điều gì khi cầu nguyện “Nước Cha trị đến”

Thưa: Hội Thánh xin cho Nước Thiên Chúa trị đến một cách dứt khoát qua việc Đức Kitô trở lại trong vinh quang. Nhưng Hội Thánh cũng cầu xin cho vương quyền của Thiên Chúa ngày càng lớn lên trong hiện tại qua việc thánh hóa con người trong Chúa Thánh Thần, và nhờ sự cố gắng của họ trong việc phục vụ công lý và hòa bình theo các Mối phúc. Lời cầu xin này là tiếng kêu của Chúa Thánh Thần và của Hiền thê: “Lạy Chúa Giê su! xin hãy đến” (Kh 22,20)

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top