Đại Chủng Viện Hà Nội – Điện Thư Phân Ưu

Cha_Ngoc_Bao_1

ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE HÀNỘI

Cha_Ngoc_Bao_1

Điện Thư Phân Ưu

Kính thưa Cha Bề Trên cùng Tỉnh Dòng Đaminh,

Nhận được tin cha giáo Giuse Đỗ Ngọc Bảo được Chúa gọi về ngày 26

tháng 01 năm 2011,

Chúng con thật hết sức ngỡ ngàng, sửng sốt và tiếc thương.

Trong niềm tiếc thương đó, chúng con xin thành kính phân ưu cùng Cha

Bề Trên, tỉnh Dòng Đa Minh,

Tu Viện Mân Côi Gò vấp cùng thân quyến cha Giuse.

Nguyện xin Chúa nhân từ mau đón nhận linh hồn cha Giuse về hưởng tôn nhan Chúa.

Thay mặt Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội, Cha giám học Phêrô Đặng

Xuân Thành sẽ đến dâng lễ và cầu nguyện cho cha Giuse.

Chúng con xin hiệp ý với Cha Bề trên, quý cha và thân quyến trong ngày

an táng cha Giuse 29/01.

Chúng con xin thành kính phân ưu

Giuse Trần Viết Tiềm

Văn Phòng Đại Chủng Viện

Thánh Giuse Hà Nội

40 – Nhà Chung – Hoàn Kiếm – Hà Nội

—————————————

TÓM TẮT TIỂU SỬ LINH MỤC GIUSE ĐỖ NGỌC BẢO, OP.

Sinh ngày 13/04/1950 tại Hà Nội

13/06/1961 Gia nhập Đệ tử viện, mới đầu tại Vũng Tàu,

sau đó về tu viện Anbêtô, rồi tu viện Mân Côi, Gò Vấp.

15/08/1968 Gia nhập Tập viện, Tu viện Thánh Toma, Vũng Tàu

15/08/1969 Tuyên khấn, tại Tu viện Thánh Toma, Vũng Tàu

1969 – 1975 Học triết học và thần học tại Học viện Đa Minh, Thủ Đức

14/05/1975 Lãnh tác vụ Linh mục, sau đó được bổ nhiệm về tu viện Mân Côi, Gò Vấp.

Giáo sư tại Học Viện Đa Minh Thủ Đức và Đệ tử viện Đa Minh Gò Vấp.

1985 – 1990 : Đặc trách cổ động ơn thiên triệu

1990 – 1996 Phó xứ Giáo xứ An Nhơn, Gp. TP.HCM

1996 – 1999 Tu viện Trưởng Tu viện Rất Thánh Mân Côi, kiêm Chính xứ Giáo xứ Mân Côi, Gò vấp

1999 – 2003 : Cố vấn Tỉnh Dòng, Đặc trách thường huấn Tỉnh Dòng

2000 – 2003 Tu xá Trưởng Tu xá thánh Vinh Sơn Liêm, Thủ Đức, kiêm Giám đốc Thỉnh viện Đa Minh

2003 – 2007 Giám sư Sinh Viên Học viện Đa Minh, Gò Vấp

Năm 2010, Giám định viên tham dự Tổng hội Rôma.

Giáo sư giảng dạy các môn triết và thần, như Vũ trụ học, Luận Lý học, Bí tích học, v.v.. tại Trung tâm Học vấn Đa Minh, Đại Chủng viện Hà Nội và các Học viện liên Dòng.

Dịch thuật nhiều sách về linh đạo và đời sống thánh hiến, như Đời tu trong thế kỷ 21; Đời sống thiêng liêng xưa và nay; Eckhart, Suso, Tauler, v.v…

BTT DCV HN

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top