Đại Chủng Viện Hà Nội: Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (02/11)

1

WTGPHN – Vào lúc 5 giờ ngày 02/11/2012, Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội đã dâng lễ các đẳng linh hồn để cầu nguyện cho các thân nhân, ân nhân của mỗi người trong gia đình ĐCV. Thánh lễ thứ nhất do Đức cha Giám đốc Lô-ren-sô Chu Văn Minh chủ sự; đồng tế với ngài có quý cha trong Ban đào tạo và toàn thể anh em chủng sinh thần học.

Khởi đầu thánh lễ, Đức cha mời gọi gia đình chủng viện cầu nguyện cho linh hồn các bậc tổ tiên đã sinh thành ra chúng ta, những bậc tiền bối đã dầy công xây dựng gia đình chủng viện và những ân nhân đã giúp cách này cách khác để chủng viện có được ngày hôm nay.

Trong bài chia sẻ, Đức cha mời gọi cộng đoàn hãy luôn tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa, tin vào sự sống đời đời mà Thiên Chúa đã hứa ban cho những ai sống đời công chính. Đức Giê-su nói: Ta là sự sống lại và là sự sống nên người Ki-tô hữu không thất vọng vì sự ra đi của người thân, mà qua sự chết Thiên Chúa sẽ ban cho họ sự sống vĩnh cửu.

Vì vậy, chúng ta cùng dâng thánh lễ này để bày tỏ lòng hiếu thảo của mỗi người với những đấng bậc sinh thành, tri ân các bậc tiền bối đã dầy công xây dựng ĐCV. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những ân nhân đã giúp đỡ vật chất và tinh thần để xây dựng vào công việc đào tạo linh mục tương lai. Qua đó, chúng ta biết sống tinh thần tri ân, hiếu thảo và bác ái. Nguyện Chúa thương chấp nhận và đưa các đẳng linh hồn sớm hưởng sự sống đời đời mà Thiên Chúa đã hứa ban.

Ngay sau kết thúc thánh lễ thứ nhất, cha giám học Phê-rô Đặng Xuân Thành chủ tế thánh lễ thứ hai cùng với ĐCV để cầu nguyện cho các linh hồn.

1
2
3
4
5

Giuse Nguyễn Vinh

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top