Đại lễ Các Thánh tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội 2018

Sáng ngày 01//11/2018, ngày đại lễ kính Các Thánh Nam Nữ, tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn đã chủ tế Thánh lễ trọng thể. Cùng đồng tế với ngài có Đức cha Phụ tá Lô-ren-xô, quý Cha trong giáo hạt Chính Tòa, quý Tu sỹ, Chủng sinh, và đông đảo anh chị em giáo hữu trong nội thành Hà Nội.

14742 le cac thanh 9

Đoàn rước tiến vào Nhà thờ
14742 le cac thanh 9

Đức Hồng Y Phê-rô mời gọi cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn để hiệp dâng Thánh lễ
14742 le cac thanh 9

Tất cả cộng đoàn cùng sám hối trước Chúa và anh chị em

14742

Linh mục Gioan Nguyễn Văn Toàn công bố Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô

14742 cac thanh 3

Đức Hồng Y Phê-rô hôn kính sách Lời Chúa
14742 cac thanh 3

Đức Hồng Y ban phép lành Lời Chúa cho cộng đoàn
14742 cac thanh 3

Đức Hồng Y chia sẻ Lời Chúa
14742 le cac thanh 914742 le cac thanh 9

Đại diện Cộng đoàn dâng của lễ14742 le cac thanh 9

Đức Hồng Y chủ tế cùng đoàn đồng tế đặt tay xin Chúa Thánh Thần thánh hóa bánh và rượu để trở nên Mình và Máu Chúa Ki-tô

14742 cac thanh 4
14742 le cac thanh 9
14742 cac thanh 6
14742 cac thanh 6

Đức Hồng Y chủ tế ban phép lành trọng thể cuối Thánh lễ
14742 le cac thanh 9

Đức Hồng Y chúc lành cho các trẻ em sau Thánh lễ
14742 le cac thanh 9

Ảnh: Phê-rô Việt Anh – Trần Luân

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top