Danh sách các tân chủng sinh nhập Đại Chủng viện năm 2016

thuyet bm

Tổng Giáo phận Hà Nội năm nay có 16 tân chủng sinh nhập học lớp Tu Đức ngày 5/9/2016 vừa qua. Lớp Tu Đức của Đại Chủng viện thánh Giuse Hà Nội năm học 2016-2017 có tổng cộng 44 chủng sinh. Đây là khóa 22 (2016-2024) của Đại Chủng viện. Lớp Tu Đức được đào luyện tại cơ sở thuộc giáo phận Phát Diệm.

 thuyet bm

GIUSE BÙI MINH THUYẾT

Sinh năm 1989

Họ Đọ – Xứ Tầm Khê, Quang Lãng – Phú Xuyên – Hà Nội

 doan bui ngoc

ANTÔN BÙI NGỌC ĐOÀN

Sinh năm 1990

Quê quán: Giáo xứ Bái Xuyên

 khue le dam

PHÊRÔ LÊ ĐÀM KHUÊ

Sinh năm 1989

Xứ Mang Sơn, Thôn Mang Hạ– Yên Nam – Duy Tiên – Hà Nam

 han luong van

GIUSE LƯƠNG VĂN HẤN

Sinh năm 1989

Địa chỉ quê quán: Họ Giáp III, Xứ Đại Lại

khanh nguyen duc

GIUSE NGUYỄN ĐỨC KHANH

Sinh năm 1990

Giáo xứ Phú Đa, Phú Đa – Công Lý – Lý Nhân – Hà Nam

tung nguyen duc

 

GIUSE NGUYỄN ĐỨC TÙNG

Sinh năm 1993

Xứ Từ Châu, Từ Châu – Liên Châu – Thanh Oai – Hà Nội

hung nguyen manh

 

ANRÊ NGUYỄN MẠNH HÙNG

Sinh năm 1989

Xứ Xuy Xá, Xuy Xá – Mỹ Đức – Hà Nội

nam nguyen thanh

 

GIUSE NGUYỄN THÀNH NAM

Sinh năm 1991

Họ Bằng Sở, Ninh Sở-Thường Tín-Hà Nội

hung nguyen trong

 

PHÊRÔ NGUYỄN TRỌNG HÙNG

Sinh năm 1993

Bằng Sở – Ninh Sở – Thường Tín – Hà Nội

hau nguyen trung

 

GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN TRUNG HẬU

Sinh năm 1991

Họ An Dương, Xứ Đạo Truyền.

hoang nguyen van

 

GIUSE NGUYỄN VĂN HOÀNG

Sinh năm 1990

Xứ Lường Xá, An Mỹ – Đại Thắng – Phú Xuyên – Hà Nội

hung nguyen van

 

GIUSE NGUYỄN VĂN HÙNG

Sinh năm 1991

Xứ Chằm Hạ (Tầm Khê), Quang Lãng – Phú Xuyên – Hà Nội

tiem nguyen van

 

GIUSE NGUYỄN VĂN TIỀM

Sinh năm 1992

Giáo xứ Bái Xuyên, Minh Tân – Phú Xuyên – Hà Nội

tien pham van

 

GIOAN B. PHẠM VĂN TIỀN

Sinh năm 1986

Xứ Xuy Xá, Thôn Nghĩa – Xuy Xá – Mỹ Đức – Hà Nội

duy tran van

 

PHÊRÔ TRẦN VĂN DUY

Sinh năm 1991

Xứ Lỗ Xá, Mỹ Lộc, Yên Phương, Ý Yên, Nam Định.

le vu ngoc

 

ANRÊ DŨNG LẠC VŨ NGỌC LÊ

Sinh năm 1993

Xứ Tân Độ, Tân Độ, Hồng Minh, Phú Xuyên, Hà Nội

 
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top