Đâu là ý nghĩa sâu xa của phụng vụ Lời Chúa? – Giải đáp phụng vụ 17

32. Đâu là ý nghĩa sâu xa của phụng vụ Lời Chúa?

Lời Chúa được hiện tại hóa

Qua các bài Sách Thánh, Cựu ước hay Tân Ước, chính Chúa đang hiện diện giữa cộng đoàn và ngỏ lời với mỗi người (x. OLM, số 4, 12).

“Khi Sách Thánh được đọc trong Hội Thánh, chính Thiên Chúa nói với dân Người và Đức Kitô hiện diện trong lời của Ngài và loan báo Tin Mừng” (QCSL, số 29).

Các bài Sách Thánh không chỉ nhắc lại những sự kiện quá khứ nhưng “tưởng niệm” các biến cố đó, nghĩa là làm cho các biến cố thành hiện thực vào thời điểm hiện tại, khi Lời Chúa được công bố (x. OLM, số 5).

Còn tiếp

Lm. Giuse Đào Hữu Thọ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top