Đêm canh thức mừng Chúa Phục sinh tại Giáo xứ Sơn Miêng

Tối thứ Bảy, 9/4/2023, tại Giáo xứ Sơn Miêng, Cha xứ Phê-rô Bùi Ngọc Tuấn đã long trọng chủ sự các nghi thức và Thánh lễ vọng mừng Chúa Phục sinh.

Đêm canh thức Vượt qua được cử hành với bốn phần chính: Thắp nến Phục sinh, Phụng vụ Lời Chúa, Phụng vụ Thanh Tẩy và Phụng vụ Thánh Thể. Cộng đoàn tham dự các cử hành phụng vụ trong tâm tình tạ ơn tình thương bao la mà Thiên Chúa đã dành cho nhân loại qua sự chết và phục sinh của Chúa Giê-su.

Tình thương Chúa tràn ngập khắp địa cầu“.  Tình thương đó mời gọi con người vững một niềm tín thác nơi Chúa Ki-tô Phục sinh, để luôn được sống trong lòng thương xót bao la của Ngài.

BTT Gx. Sơn Miêng

Scroll to Top