Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn Làm Giám Mục Bản Quyền Giáo Phận Bà Rịa

Hôm nay, ngày 06/05/2017, Đức Thánh Cha đã chấp thuận đơn từ nhiệm của Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục giáo phận Bà Rịa. Cùng với việc từ nhiệm của Đức cha Tôma, Đức Giám mục phó Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn sẽ lên kế vị.

Cũng nên nhắc lại, ngày  27-11-2015, Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã loan tin Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn làm Giám Mục Phó với quyền kế vị tại Giáo Phận Bà Rịa.

Lúc ấy cha Emmanuel 63 tuổi, lên làm giám mục phụ giúp Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, lúc ấy đã 73 tuổi, và sẽ kế nhiệm khi Đức cha Tôma về hưu.

Cũng trong ngày hôm nay, Đức Thánh Cha đã thuyên chuyển Đức cha Arturo Aiello từ giáo phận Teano-Calvi sang làm Giám mục giáo phận Avellino, Italy.

Arturo Aiello sinh ngày 14/05/1955 tại Vico Equense, thuộc tổng giáo phận Sorrento-Castellammare di Stabia, tỉnh Naples. Là một học sinh của trường Campano Regional Seminary, Naples, thầy Arturo Aiello học triết học và thần học tại Theological Faculty of Naples-San Luigi Section.

Thầy Arturo Aiello được thụ phong linh mục ngày 07/07/1979.

Cha Arturo Aiello từng là linh mục phó xứ, linh mục chính xứ, đại diện giám mục về phụng vụ và thừa tác viên, và là ngưởi ủy quyền của giám mục đặc trách về tu sỹ và đời sống thánh hiến, cha linh hướng của chủng viện giáo phận, thành viên của hội đồng linh mục và ban cố vấn.

Ngày 13/05/2006, ngài được bổ nhiệm làm Giám mục tòa Teano-Calvi. Đức cha Arturo Aiello là thành viên của Ủy ban tu sĩ và đời sống thánh hiến trực thuộc Hội đồng giám mục Italy.

Nguồn: http://press.vatican.va

Nguyễn Tro Bụi lược dịch

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top