Đức cha Tod. D Brown cùng phái đoàn thăm mục vụ giáo xứ Thiện Mỹ

Chiều ngày 22/09/2011, trong khuôn khổ chuyến thăm viếng mục vụ tại Tổng Giáo phận Hà Nội, Đức cha Tod D. Brown, và Đức cha Daniel Walsh cùng phái đoàn đã tới thăm viếng Giáo xứ Thiện Mỹ, thuộc Giáo hạt Nam Định trong niềm vui mừng hân hoan của khoảng 3 ngàn giáo dân.

Trong diễn văn chào mừng, Cha chính xứ Giu-se Trịnh Duy Hưng đã thay mặt cộng đoàn dân Chúa, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ lòng hân hoan vì sự hiện diện của vị của quý Đức cha và phái đoàn, đồng thời ngài cũng sơ lược tiểu sử Giáo xứ Thiện Mỹ từ ngày mới được thành lập cho đến ngày nay.

Sau đó, Đức cha Tod D. Brown đã chủ Thánh lễ cầu nguyện cho cộng đoàn Giáo xứ. Đồng tế với ngài có Đức Cha Daniel Walsh, Đức cha Laurensô, quý cha, quý tu sỹ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài Giáo hạt Nam Định.

Trước khi Cha chính xứ đại diện cộng đoàn cám ơn quý Đức cha, quý cha, phái đoàn, Đức cha Daniel Walsh đã cám ơn Đức Tổng Giám mục Phê-rô, Đức Cha Phụ tá Laurensô, quý cha và cộng đoàn đã đón tiếp ngài và phái đoàn, đồng thời ngài cũng kêu gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để ngày càng có nhiều ơn gọi hầu mở mang Nước Chúa.

IMG_0206
IMG_0263
IMG_0282
IMG_0286
IMG_0321
IMG_0461

BTT Gx. Thiện Mỹ

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top