Đức Giám Mục Bertrand Reydellet, M.E.P

Đức Giám Mục Bertrand Reydellet, M.E.P †
(1722 – 27/07/1780)

Sinh năm: 1722 (Nước Pháp)

Chịu chức linh mục: 21/12/1748

Chịu chức Giám Mục: 15/12/1765

Qua đời: 27/07/1780 († 58)

Phó Đại diện Tông Tòa Tây Đàng Ngoài (27/07/1762 – 19/10/1764)

Giám mục hiệu tòa Gabala (27/07/1762 – 27/07/1780)

Đại diện Tông Tòa Tây Đàng Ngoài (19/10/1764 – 27/07/1780)

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top