Đức Giám Mục Charles Hubert Jeantet Khiêm, M.E.P

Đức Giám Mục Charles-Hubert Jeantet Khiêm, M.E.P †

(04/11/1792 – 24/07/1866)

Sinh năm: 04/11/1792 (Nước Pháp)

Chịu chức linh mục: 19/12/1818

Chịu chức Giám Mục: 31/01/1847

Qua đời: 24/07/1866 († 73)

Phó Đại diện Tông Tòa Tây Đàng Ngoài (27/03/1846 – 22/10/1858)

Giám mục hiệu tòa Pentacomia (27/03/1846 – 24/07/1866)

Đại diện Tông Tòa Tây Đàng Ngoài (22/10/1858 – 24/07/1866)

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top