Đức Giám mục Charles La Mothe, M.E.P. †

Giám mục Charles La Mothe, M.E.P. †

Đại Diện Tông Tòa Tây Đàng Ngoài

Giám Mục hiệu tòa Castoria

Sinh năm 1751 – Sens, France

Được chọn Phó Đại Diện Tông Tòa của Tây Đàng Ngoài: 5/2/1793

Chịu chức Giám mục: 10/4/1796 – Giám Mục hiệu tòa Castoria

Qua đời: 22/5/1816

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top