Đức Giám Mục Edme Bélot, M.E.P

Đức Giám Mục Edme Bélot, M.E.P †
(10/05/1651 – 02/01/1717)

Tiểu sử

Sinh ngày: 10/05/1651 (Nước Pháp)

Chịu chức linh mục: 01/01/1678

Chịu chức Giám Mục: 08/01/1702

Qua đời: 02/01/1717 († 65)

Phó Đại diện Tông Tòa Tây Đàng Ngoài (20/10/1696 – 09/08/1714)

Đại diện Tông Tòa Tây Đàng Ngoài  (09/08/1714 –  02/01/1717)

Bài viết liên quan

Đức cha Edme Bélot – Vị Giám mục Đại diện Tông Toà thứ hai của Địa phận Tây Đàng Ngoài (1714 –  1717)

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top