Đức Giám mục Edmond Bennetat, M.E.P. †

Giám mục Edmond Bennetat, M.E.P. †

Phó Đại Diện Tông Tòa Tây Đàng Ngoài

Giám Mục hiệu tòa Eucarpia

Sinh: 20/4/1713 – Troyes, France

Chịu chức linh mục: 25/3/1737 – Hội Thừa Sai Paris

Được chọn  Phó Đại Diện Tông Tòa Cochin {Cocincina}: 22/9/1745

Chịu chức Giám mục: 1/5/1748 – Giám Mục hiệu tòa Eucarpia

Được chọn Phó Đại Diện Tông Tòa của Tây Đàng Ngoài: 16/7/1758

Qua đời: 22/5/1761

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top