Đức Giám Mục François-Gabriel Guisain, M.E.P

Đức Giám Mục François-Gabriel Guisain, M.E.P †
(07/1665 – 17/11/1723)

Sinh ngày: 07/1665 (Nước Pháp)

Chịu chức linh mục: 29/06/1693

Chịu chức Giám Mục: 04/05/1721

Qua đời: 17/11/1723 († 58)

Giám mục hiệu tòa Laranda (03/10/1718 – 17/11/1723)

Đại diện Tông Tòa Tây Đàng Ngoài (03/10/1718 – 17/11/1723)

Thư Chung

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top