Đức Giám Mục Jacques-Benjamin Longer Gia, M.E.P

Đức Giám Mục Jacques-Benjamin Longer Gia, M.E.P †
(31/05/1752 – 08/02/1831)

Sinh năm: 31/05/1752 (Nước Pháp) 

Chịu chức linh mục: 23/09/1775

Chịu chức Giám Mục: 30/09/1792

Qua đời: 08/02/1831 († 78)

Phó Đại diện Tông Tòa Tây Đàng Ngoài (03/04/1787 – 17/08/1789)

Giám mục hiệu tòa Gortyna (03/04/1787 – 08/02/1831)

Đại diện Tông Tòa Tây Đàng Ngoài (17/08/1789 – 08/02/1831)

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top